http://bip.gov.pl

Gmina Miejska Starogard Gdański

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
Konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim
Prezydent Miasta Starogard Gdański
przedłuża termin składania ofert w konkursie na stanowisko
Dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim

W związku z błędem w tekście ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (kandydat powinien posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy ogółem a nie na stanowisku kierowniczym jak było w BIP) Prezydent Miasta Starogard Gdański przedłuża termin składania ofert do dnia 15 lipca 2005 r. Dlatego przypominamy warunki konkursu z nowym terminem składania ofert. Jednocześnie informujemy, że dotychczas złożone oferty uznaje się za złożone w terminie i będą brały udział w postępowaniu konkursowym.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko dyrektora Centrum powinni spełniać następujące warunki:

- wykształcenie co najmniej wyższe,

- co najmniej 5 letni staż pracy,

- preferowana dobra znajomość języka angielskiego.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

- curriculum vitae,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje i staż pracy zawodowej,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez lekarza medycyny pracy,

- oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

- oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,

- koncepcję kierowania Starogardzkim Centrum Kultury (do 10 stron maszynopisu).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim” w terminie do dnia 15.07.2005 r. (do godz. 15.30) na adres: Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, Biuro Obsługi Klienta (pokój 4, parter).
Koncepcja kierowania Starogardzkim Centrum Kultury nie podlega zwrotowi i może być wykorzystana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Kandydaci na stanowisko Dyrektora Starogardzkiego Centrum Kultury mają możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 34.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest pani Ewa Życzyńska – Podinspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. 530-60-93.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Konkurs odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów, Komisja Konkursowa weryfikuje dokumenty i zapoznaje się z koncepcją kierowania jednostką oraz podejmuje decyzje o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu konkursu. W drugim etapie Komisja Konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z zakwalifikowanymi po pierwszym etapie kandydatami.
Regulamin konkursu dostępny jest w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim, pokój 34.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Prezydent Miasta Starogard Gdański zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Ilość odwiedzin1101
Osoba wprowadzającaJoanna Gronowska
Osoba wprowadzająca
Kontakt: Tel. +48 58 530 6010; fax +48 58 530-6111
Opis: Redaktor BIP, pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Starogard Gd.
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2005-07-06
Data ukazania się2005-07-08
Ostatnia zmiana2005-11-22
Data przeniesienia do archiwum2005-07-19
Pokaż rejestr zmian


Gmina Miejska Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Tel. Infolinia:
(+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych
(+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych
fax (+48) 585 306 111


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...