http://bip.gov.pl

Gmina Miejska Starogard Gdański

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel.  58 562-44-58 (pomoc społeczna)

        58 561-29-38 (sekretariat, administracja)

        58 561-29-84 (dodatki mieszkaniowe i energetyczne)     

        58 561-29-32 (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)

Fax. 58 563-40-14
www.mops.starogard.pl
e - mail: sekretariat@mops.starogard.pl

              05534722@pro.onet.pl

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Pelplińska 3
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 562-24-52

Środowiskowy Dom Samopomocy
Al. Jana Pawła II nr 5
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 561-12-96

Ośrodek Adaptacyjny
Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel. +48 058 562-09-48

 

Uchwały o powołaniu, statucie i organizacji jednostki oraz  inne

 Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. 

Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim  ze zmianami (Uchwała Nr XLVI/431/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r.) 

Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

 

Przedmiot działalności:

Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej
 • wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • dodatków mieszkaniowych
 • dodatku energetycznego
 • świadczeń rodzinnych
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów
 • przyznawania i wydawania członkom rodzin wielodzietnych  Karty Dużej Rodziny

Dyrektor

Bernadeta Smuda

Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w dziale „Oświadczenia majątkowe”.

 Kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z  2007r. Nr 11 poz. 74 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr139 poz.992 z późniejszymi  zmianami),
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 poz. 1378 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami ),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) ,
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.  poz. 567),
 • Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz.430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r . w sprawie szczegółowych warunków  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  (Dz. U. z 2014 r. poz. 755),
 • Zarządzenie Nr 17/01/2003 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 07 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim  ze zm.,      
 • Zarządzenie Nr 77/04/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
 • Zarządzenie Nr 78/04/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • Zarządzenie Nr 212/12/2004 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania  decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone oraz upoważnienia do dokonania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych  do świadczeń rodzinnych,
 • Zarządzenie Nr 213/12/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych,
 • Zarządzenie Nr 178/08/2008 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Zarządzenie Nr 179/06/2010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych  w tych sprawach,
 • Zarządzenie Nr 180/06/2010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia   29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,
 • Zarządzenie Nr 216/09/2011 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia  6 września 2011 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Starogardzie Gdańskim do potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej,
 • Zarządzenie Nr 22/01/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2012 r  w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu wspierania rodziny,
 • Zarządzenie Nr 23/01/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia  26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej i składania w tej sprawie oświadczeń woli,   
 • Uchwała Nr XLVI/432/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia   27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku  energetycznego,
 • Zarządzenie Nr 141/05/2014 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia  do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów,
 • Zarządzenie Nr 24/01/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia  12 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Ilość odwiedzin25700
Osoba wprowadzającaJoanna Gronowska
Osoba wprowadzająca
Kontakt: Tel. +48 58 530 6010; fax +48 58 530-6111
Opis: Redaktor BIP, pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Starogard Gd.
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Systemu
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2004-01-09
Data ukazania się2004-01-09
Ostatnia zmiana2015-02-13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Gmina Miejska Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Tel. Infolinia:
(+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych
(+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych
fax (+48) 585 306 111


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...