http://bip.gov.pl

Gmina Miejska Starogard Gdański

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Dane adresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 562-44-58
+ 48 058 561-29-84
Fax. + 48 058 563-40-14
www.mops.starogard.pl

e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl
05534722@pro.onet.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Pelplińska 3
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 562-24-52

Środowiskowy Dom Samopomocy

Al. Jana Pawła II nr 5
83-200 Starogard Gdański
Tel. + 48 058 561-12-96

Ośrodek Adaptacyjny

Al. Jana Pawła II nr 6
83-200 Starogard Gdański
Tel. +48 058 562-09-48

Uchwały o powołaniu, statucie i organizacji jednostki oraz inne

Uchwała Nr XIV/63/90 Miejskiej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim z dnia 27 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Uchwała Nr XXXV/344/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Uchwała Nr XIX/171/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczania podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

Przedmiot działalności:

Ośrodek realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej

 • wspierania rodziny i pieczy zastępczej

 • dodatków mieszkaniowych

 • dodatku energetycznego

 • świadczeń rodzinnych

 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych

Dyrektor

Bernadeta Smuda
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się w dziale „Oświadczenia majątkowe”.

Kompetencje dyrektora wyznaczają:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr139 poz.992 z późniejszymi zmianami)

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 poz. 1378 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późniejszymi zmianami )

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)

 • Zarządzenie Nr 17/01/2003 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 07 stycznia 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim ze zm.

 • Zarządzenie Nr 77/04/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej

 • Zarządzenie Nr 78/04/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 212/12/2004 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczone oraz upoważnienia do dokonania zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych

 • Zarządzenie Nr 213/12/2004 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych

 • Zarządzenie Nr 178/08/2008 Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 05 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Zarządzenie Nr 174/06/2009 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w sprawach dotyczących projektu systemowego pn. „Alpiniści – podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 • Zarządzenie Nr 179/06/2010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Zarządzenie Nr 180/06/2010 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .

 • Zarządzenie Nr 216/09/2011 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 6 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim do potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

 • Zarządzenie nr 22/01/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2012 r w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu wspierania rodziny

 • Zarządzenie Nr 23/01/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia do ustanawiania rodziny wspierającej i składania w tej sprawie oświadczeń woli

 • Uchwała Nr XLVI/432/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego.

Ilość odwiedzin23350
Osoba wprowadzającaJoanna Gronowska
Osoba wprowadzająca
Kontakt: Tel. +48 58 530 6010; fax +48 58 530-6111
Opis: Edytor BIP, pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Starogard Gd.
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Systemu
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2004-01-09
Data ukazania się2004-01-09
Ostatnia zmiana2014-01-22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Gmina Miejska Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Tel. Infolinia:
801 002 517 dla numerów stacjonarnych,
587 319 950 dla numerów komórkowych
fax (+48) 585 306 111


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...