Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie dowodu osobistego.

WSO/10/2012

2017-10-18 15:20:51
Wymeldowanie z pobytu stałego

WSO/6/2012

2017-10-18 15:19:41
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/2/2012

2017-10-18 15:18:40
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 WSO 12/2015

2017-10-18 15:17:31
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 WSO 11/2015

2017-10-18 15:16:24
Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

WSO/9/2012

2017-10-18 15:15:15
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące.

WSO/5/2012

2017-10-18 15:14:08
Zameldowanie na pobyt stały

WSO/4/2012

2017-10-18 15:12:48
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

WSO/7/2012

2017-10-18 15:11:33
Poświadczenie zameldowania.

WSO/8/2012

2017-10-18 15:09:53
Dane ze zbiorów meldunkowych.

 WSO/3/2012

2017-10-18 15:06:04
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/10/2013

2017-07-06 14:13:04
Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

WPiED/11/2013

2017-07-06 13:56:28
Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, lokale zamienne

RL/1/2017

2017-06-21 09:57:39
Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

RL/3/2017

2017-06-21 09:57:09
Realizacja wyroków sądowych o wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych

RL/4/2017

2017-06-21 09:56:47
Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego

RL/2/2017

2017-06-21 09:53:07
Rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

RL/5/2017

2017-06-21 09:50:22
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/5/2013

2017-02-06 14:25:15
Podatek od środków transportowych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta.

WPiED/1/2013

2017-02-06 14:23:39
Ustalenie zobowiązania w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku, korekta.

WPiED/4/2013

2017-02-06 14:21:59
Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rzecz najemców, którzy wystąpili z wnioskiem o ich nabycie.

WGGGiR/3/2012

2017-02-03 13:04:08
Lokalizacja w obszarze rewitalizacji - zaświadczenie

WPiU/7/2016

2016-11-03 13:32:00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WSS/2/2012

2016-10-11 14:23:37
Stypendia szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

WSS/9/2012

2016-10-11 14:20:53
Zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z powodu zdarzenia losowego.

WSS/10/2012

2016-10-11 14:18:50
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

RGKiOŚ/3/2016

2016-10-05 13:50:57
Psy ras uznawanych za agresywne - zezwolenie w sprawie utrzymywania.

RGOKiOŚ/1/2016

2016-10-05 13:49:15
Drzewa i krzewy - zezwolenie na usunięcie.

RGOKiOŚ/2/2016

2016-10-05 13:47:17
Zmiana imienia i nazwiska.

 USC/7/2012

2016-09-29 08:06:35