Petycje 

 

 

Numer

Data wpływu

Podmiot wnoszący

Przedmiot petycji

Petycja

Komórka wiodąca

Termin odpowiedzi

Data odpowiedzi

Odpowiedź

Przebieg postępowania

672451

29-01-2016

Marcin Wichert

w sprawie wprowadzenia w Starogardzie Gdańskim lokalnego zakazu występowania w mieście cyrków wykorzystujących w swoich spektaklach zwierząta

pobierz

BRM

do 29-04-2016

 29-04-2016

 Uchwała Nr XXV/235/2016

Skierowano do zaopinowania przez Komisje Rady Miasta.

Wystąpiono o opinię prawną

 

Uchwała Rady Miasta  Nr XXIII/214/2016
w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

Uchwała Rady Miasta Nr XXV/235/2016
w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

 674245

 09-02-2016

brak zgody podmiotu wnoszącego petycję na ujawnienie danych
w sprawie wprowadzenia w Starogardzie Gdańskim zakazu występowania w mieście cyrków, które wykorzystują w spektaklach zwierzęta  pobierz  BRM  do 09-05-2016
 29-04-2016  Uchwała Nr XXV/235/2016

Skierowano do zaopinowania przez Komisje Rady Miasta.

Wystąpiono o opinię prawną

Uchwała Rady Miasta  Nr XXIII/214/2016
w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji

Uchwała Rady Miasta Nr XXV/235/2016
w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej

 

 

 

Liczba odwiedzin : 769
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Prądziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Kosecka Daria
Czas wytworzenia: 2016-02-10 14:19:12
Czas publikacji: 2016-04-29 13:51:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak