Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 
2013-12-10 14:41:24
Komunikat dotyczący wyłudzania opłat za wpis do CEIDG

2016-11-21 09:25:37
Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański

2018-01-19 09:39:31
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

2017-12-01 04:24:33
OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-12-15 05:19:33
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI 2017

2017-11-30 14:48:46