Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-12-15 10:36:25 Organizacja Urzędu / Referat Kontroli i Zamówień Publicznych Mariusz Karpała Edycja artykułu
2017-12-15 05:19:33 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Publikacja artykułu
2017-12-15 05:19:33 Ogłoszenia / OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Publikacja artykułu
2017-12-14 11:20:59 Budżet Miasta 2018 / Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej na 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2017-12-14 10:18:18 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze Mariusz Karpała Edycja artykułu
2017-12-13 13:17:19 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze Mariusz Karpała Publikacja artykułu
2017-12-13 11:55:25 Przetargi / V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek niezabudowanych położonych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza - teren zabudowy produkcyjnej i/lub usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji Joanna Gronowska Archiwizacja artykułu
2017-12-13 08:36:05 2017 / ZP.1431.1.50.2017 wniosek – ilość ryz papieru, środków przeznaczonych na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, środków przeznaczonych na serwis, wartość dzierżawy sprzętu, etc. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2017-12-13 08:33:15 Protokoły i zawiadomienia / Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Miasta w dniu 20.12.2017r. Anna Hossa-Owsińska Publikacja artykułu
2017-12-13 07:32:25 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Jaszczurkowców, ul. Skośnej, ul. Kleeberga, ul. Witosa w Starogardzie Gdańskim Mariusz Karpała Edycja artykułu