Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 12:10:04 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” Jarosław Mikołajski Publikacja artykułu
2018-01-19 11:55:42 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:51:13 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w sekcji świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:50:49 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-19 11:47:30 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:40:01 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko inspektora w Dziale administracyjno-gospodarczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:16:11 2018 rok / Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 09:39:31 Ogłoszenia / Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 09:31:14 2018 rok / Mały grant Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-17 14:53:37 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2017 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu