Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 12:10:04 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego” Jarosław Mikołajski Publikacja artykułu
2018-01-19 11:55:42 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko samodzielnego referenta w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:51:13 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w sekcji świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:50:49 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-19 11:47:30 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko podinspektora w Dziale świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:40:01 Oferty spełniające warunki formalne / Lista kandydatów spełniających wymogi formalne konkursu na stanowisko inspektora w Dziale administracyjno-gospodarczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 11:16:11 2018 rok / Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 09:39:31 Ogłoszenia / Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-19 09:31:14 2018 rok / Mały grant Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-17 14:53:37 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2017 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-17 11:22:05 Protokoły i zawiadomienia / Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miasta Starogard Gdański zaplanowanej na dzień 24.01.2018 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2018-01-16 14:59:45 V P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2009 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 14:56:25 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2018 rok Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-16 14:53:06 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2017 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 14:29:14 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2015 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 13:39:37 2018 rok / Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 13:39:31 2018 rok / Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2018 na realizację zadań publicznych Joanna Gronowska Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-01-16 13:32:54 Konkursy / OGŁOSZENIE O KONKURSIE o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 Euro konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla inwestycji p.n.: „Tereny spacerowe nad Wierzycą w rejonie ulic Hallera-Mickiewicza-Norwida w Starogardzie Gdańskim” Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 12:35:50 VII P Zarządzenia / Zarządzenia Prezydenta Miasta - 2017 rok Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-16 12:06:55 Komisja Rewizyjna / Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 29.11.2017 r. Daria Kaczocha Edycja artykułu
2018-01-16 12:06:40 Komisja Rewizyjna / Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 30.08.2017 r. Daria Kaczocha Edycja artykułu
2018-01-16 12:05:46 Komisja Rewizyjna / Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 25.10.2017 r. Daria Kaczocha Edycja artykułu
2018-01-16 12:00:11 Komisja Rewizyjna / Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 29.11.2017 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2018-01-16 11:37:53 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 23.01.2018 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2018-01-16 11:31:04 Zamówienia powyżej 30 tys. Euro / Budowa rampy kolejowej wraz ze zjazdem w Starogardzie Gdańskim Jarosław Mikołajski Edycja artykułu
2018-01-16 11:10:50 Zawiadomienia / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w dniu 23.01.2018 r. Daria Kaczocha Publikacja artykułu
2018-01-16 10:40:19 Przetargi / I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Chojnickiej 43 (działka nr 378/4 obręb 17) Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-16 08:28:24 2018 rok / Konkurs ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2018 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-16 08:16:00 2018 rok / Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2018 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-15 08:41:01 2018 rok / Konkurs ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na 2018 r. Joanna Gronowska Edycja artykułu
2018-01-15 08:11:01 Kontrole zewnętrzne / Protokół z kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim w dniu 3.10.2017 r. Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-15 08:05:56 Zapytania ofertowe / ZAPYTANIA OFERTOWE NA USŁUGĘ ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJKETU „WIDZĘ, DOŚWIADCZAM, ROZUMIEM” (ID 113373, ID 113375, ID 113379, ID 113383, ID 113384) Joanna Gronowska Publikacja artykułu
2018-01-15 07:00:33 Gospodarka Przestrzenna / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników