001. Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2002 roku 

 

Rejestr uchwał Rady Miejskiej IV kadencji podjętych od 21 listopada do końca 2002 roku:

 

Nr I/1/2002 w sprawie powołania Komisji Mandatowej.
Treść uchwały  0201001 (38KB)

Nr
I/2/2002 o wygaśnięciu mandatu radnego – Stanisława Karbowskiego.
Treść uchwały  0201002 (43KB)

Nr I/3/2002 w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0201003 (75KB)

straciła moc uchwałą nr I/3/2006 z dn 27.11.2006

Nr
I/4/2002 w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  0201004 (40KB)

Nr I/5/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0201005 (65KB)

Nr
I/6/2002 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0201006 (73KB)

Nr
II/7/2002 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0202007 (60.2 KB)
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr VII/71/2003 z dn. 19.03.2003

Nr
II/8/2002 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0202008 (58.9 KB)

Nr
III/9/2002 w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0203009 (71.3 KB)

zmieniona uchwałą nr XVII/183/2004 z dn. 24.03.2004

Nr
III/10/2002 w sprawie powołania składów stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0203010 (81KB)
Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: VII/71/2003 z dn. 19.03.2003, IX/90/2003 z dn. 21.05.2003, IX/91/2003 z dn. 21.05.2003, IX/92/2003 z dn. 21.05.2003, XLVI/440/2006 z dn. 13.09.2006, XLIV/430/2006 z dn. 31.05.2006

Nr
III/11/2002 w sprawie udzielenia pożyczki Zakładowi Energetyki Cieplnej „Star-Pec” Sp. z o.o. przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0203011 (64KB)

zmieniona uchwałą nr XI/120/2003 z dn. 24.09.2003

Nr
III/12/2002 w zmian w budżecie miasta na 2002 rok (zmiana 6).
Treść uchwały  0203012 (179KB)
 Załącznik nr 1 (68KB)
 Załącznik nr 2 (281KB)
 Załącznik nr 3 (174KB)
 Załącznik nr 4 (306KB)
 Załącznik nr 5 (1242KB)
 Załącznik nr 6 (19KB)
 Załącznik nr 7 (30KB)
 Załącznik nr 8 (21KB)

Nr
III/13/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.
Treść uchwały  0203013 (1346KB)

zmieniona uchwałą nr VII/52/2003 z dn. 19.03.2003

Nr
III/14/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
Treść uchwały  0203014 (182KB)

Nr
III/15/2002 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2003 rok
Treść uchwały  0203015 (66KB)

Nr
III/16/2002 w sprawie określenia wysokości stawek wysokości opłaty targowej.
Treść uchwały  0203016 (66KB) (179KB)
Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr V/47/2003 z dn. 12.02.2003, Nr VII/58/2003 z dn. 19.03.2003, XIV/148/2003 z dn. 10.12.2003, XV/161/2004 28.01.2004

straciła moc uchwałą nr XXVI/246/2004 z dn. 24.11.2004

Nr
III/17/2002 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/357/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.
Treść uchwały  0203017 (65KB)

Nr
III/18/2002 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2003 r.
Treść uchwały  0203018 (76KB)

Nr
III/19/2002 zmieniająca uchwałę Nr XV/174/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. o opłacie prolongacyjnej.
Treść uchwały  0203019 (65KB)

Nr
III/20/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy.
Treść uchwały  0203020 (100KB)

straciła moc uchwałą nr XV/160/2004 z dn. 28.01.2004

Nr
III/21/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Treść uchwały  0203021 (999KB)

straciła moc uchwałą nr XXXVIII/351/2005 z dn. 07.12.2005

Nr
III/22/2002 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
Treść uchwały  0203022 (815KB)

straciła moc uchwałą nr XXXVIII/351/2005 z dn. 07.12.2005

Nr
III/23/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
Treść uchwały  0203023 (81KB)
Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr XXXIX/370/2005 z dn. 28.12.2002, Nr XVI/145/2007 z dn. 21.11.2007, nr XXXI/283/2008 z dn. 22.10.2008

Nr
III/24/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska.
Treść uchwały  0203024 (295KB)

Nr
III/25/2002 w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.
Treść uchwały  0203025 (83KB)

Nr
III/26/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia w sprawie określenia celów i kierunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.
Treść uchwały  0203026 (69KB)

Nr
III/27/2002 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/390/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 06 lutego 2002 r. w sprawie zasad zbycia lokali mieszkalnych w nowowybudowanym budynku przy ulicy Sikorskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0203027 (92KB)

Nr
III/28/2002 zmieniająca uchwałę XXIII/241/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  0203028 (103KB)

straciła moc uchwałą IV/33/2007 z dn. 17.01.2007

Nr
III/29/2002 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0203029 (67KB)

straciła moc uchwałą nr III/24/2006 z dn. 27.12.2006

Nr
III/30/2002 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0203030 (73KB)

straciła moc uchwałą XII/129/2003 z dn. 29.10.2003

Nr
III/31/2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Treść uchwały  0203031 (45KB)
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę Nr V/48/2003 z dn. 12.02.2003

Nr
III/32/2002 zmieniająca uchwałę Nr X/132/99 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0203032 (61KB)

Nr
IV/33/2002 w zmian w budżecie miasta na 2002 rok (zmiana 7).
Treść uchwały  0203033 (124KB)
 Załącznik nr 1 (74KB)
 Załącznik nr 2 (178KB)
 Załącznik nr 3 (322KB)
 Załącznik nr 4 (1148KB)
 Załącznik nr 5 (24KB)

Nr
IV/34/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Chojnicką, al. Niepodległości i Lubichowską – uchwalonego przez Radę Miejską Starogardu Gd. uchwałą Nr XXXVIII/319/94 z dnia 3 czerwca 1993 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 15, poz. 80 z 26.07.1993 r.
Treść uchwały  0204034 (203KB)

Nr
IV/35/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego i okrężną, plan zatwierdzony uchwałą Nr XLI/349/94 Radę Miejską w Starogardzie Gdańskim z dnia 31 sierpnia 1993 r., publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 19, poz. 113 z 1.10.1993 r.
Treść uchwały  0204035 (258KB)

Nr
IV/36/2002 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/94 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 1 grudnia 1994 r., publikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 32 z 1994 r. poz.170 z dn. 2.12.1994 r.
Treść uchwały  0204036 (361KB)

Nr
IV/37/2002 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2003 r.
Treść uchwały  0204037 (360KB)

Nr
IV/38/2002 w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  0204038 (37KB)

 

Liczba odwiedzin : 684
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2004-02-06 00:00:00
Czas publikacji: 2004-02-06 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak