Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

 

 

Patrycja Dziewiątkowska-Dudek
Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
telefon: (+48) 058 530-6091
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail: Patrycja.Dziewiatkowska-Dudek
@um.starogard.pl


Kompetencje:

Do zadań Pełnomocnika Prezydenta do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień należą:

 1. działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej płaszczyzny współdziałania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 2. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz przeprowadzanie analizy problemów uzależnień i możliwości ich rozwiązywania na terenie Gminy;
 3. przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi:
  - projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie,
  - projektu planu finansowego na realizację wyżej wynienionego programu,
  - projektu sprawozdania z realizacji wyżej wymienionego programu.
 4. koordynowanie oraz realizowanie zadań określonych w wyżej wymienionym programie;
 5. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.


 

Liczba odwiedzin : 873
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2004-12-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak