003. Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2004 roku 

 

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2004 roku:

 

Nr XV/151/2004 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2004.
Treść uchwały
 0415151.pdf (74.86 KB)

Nr XV/152/2004 w sprawie zatwierdzenia planu posiedzeń Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w 2004 roku.
Treść uchwały
 0415152.pdf (68.38 KB)

Nr XV/153/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0415153.pdf (66.42 KB)

Nr XV/154/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0415154.pdf (65.70 KB)

Nr XV/155/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0415155.pdf (67.39 KB)

Nr XV/156/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0415156.pdf (67.15 KB)

Nr XV/157/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0415157.pdf (75.23 KB)

Nr XV/158/2004 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0415158.pdf (695.82 KB 

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr XLII/394/2006 z dn. 22.03.2006, Nr V/42/2007 z dn. 31.01.2007

straciła moc uchwałą nr XII/106/2007 z dn. 29.08.2007
Nr XV/159/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0415159.pdf (66.86 KB)

Nr XV/160/2004 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 r.
Treść uchwały
 0415160.pdf (98.66 KB)

Nr XV/161/2004 zmieniająca uchwałę nr III/16/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały
 0415161.pdf (86.36 KB)

Nr XVI/162/2004 w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na
2004 rok.
Treść uchwały
 0416162.pdf (68.81 KB)
 0416162_zalacznik_nr_1.pdf (65.33 KB)
 0416162_zalacznik_nr_2.pdf (78.27 KB)
 0416162_zalacznik_nr_3.pdf (61.57 KB)
 0416162_zalacznik_nr_4_i_nr_5.pdf (101.92 KB)
 0416162_zalacznik_nr_6.pdf (58.64 KB)
 0416162_zalacznik_nr_7.pdf (76.75 KB)
 0416162_zalacznik_nr_8.pdf (53.38 KB
 0416162_zalacznik_nr_9.pdf (59.16 KB)
 0416162_zalacznik_nr_10.pdf (66.04 KB)
 0416162_zalacznik_nr_11.pdf (63.53 KB)
 0416162_zalacznik_nr_12.pdf (61.95 KB)
 0416162_zalacznik_nr_13.pdf (54.59 KB)
 0416162_zalacznik_nr_14.pdf (87.17 KB)
 0416162_zalacznik_nr_15.pdf (56.75 KB)

zmieniona uchwałami nr: XVIII/187/2004 z dn. 28.04.2004, XXI/208/2004 z dn. 28.05.2004, XXII/212/2004 z dn. 23.06.2004, XXIII/221/2004 z dn. 15.09.2004, XXIV/227/2004 z dn. 13.10.2004, XXVI/237/2004 z dn. 24.11.2004, XXVII/249/2004 z dn. 30.12.2004

Nr XVI/163/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 
 0416163.pdf (140.04 KB)

Nr XVI/164/2004 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego Starogardzianina za rok 2003.
Treść uchwały
 0416164.pdf (66.03 KB)

Nr XVI/165/2004 w sprawie odwołania radnego Mariusza Zielińskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Treść uchwały
 0416165.pdf (63.01 KB)

Nr XVII/166/2004 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański w Unii Europejskiej”.
Treść uchwały
 0417166 (1176KB)
 Załącznik (8642KB) 

straciła moc uchwałą nr XXIII/217/2008 z dn. 14.05.2008


Nr XVII/167/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu.
Treść uchwały
 0417167.pdf (69.95 KB 

Uchwała zmieniające bieżącą uchwałę: Nr XXX/277/2005 z dn. 23.02.2005


Nr XVII/168/2004 w sprawie zwolnienia z opłat od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Treść uchwały
 0417168.pdf (65.64 KB)

Nr XVII/169/2004 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0417169.pdf (77.07 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXIII/306/2005 z dn. 25.05.2005

straciła moc uchwałą nr X/75/2007 z dn. 23.05.2007

Nr XVII/170/2004 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0417170.pdf (114.84 KB 

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr XVIII/188/2004 z dn. 28.04.2004, Nr XXIII/223/2004 z dn. 15.09.2004, Nr XXVIII/260/2005 z dn. 05.01.2005, Nr XXXVIII/361/2005 z dn. 07.12.2005
straciła moc uchwałą nr XXXIX/371/2005 z dn. 28.12.2005

Nr XVII/171/2004 w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.
Treść uchwały
 0417171.pdf (63.69 KB)

Nr XVII/172/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/411/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Skośnej, Korytybskiej, Malinowej i Zachodniej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417172.pdf (136.43 KB)

Nr XVII/173/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/77/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 243/2; 247/2; 247/1; 243/1; 253; 245; 244 obr. 20 położonych w rejonie ulicy Malinowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417173.pdf (103.48 KB)

Nr XVII/174/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417174.pdf (103.95 KB)

Nr XVII/175/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417175.pdf (168.21 KB)

Nr XVII/176/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/122/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lipca 1995 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską – Zachodnia – Dolną – Broniewskiego – Bohaterów Getta.
Treść uchwały
 0417176.pdf (79.25 KB)

Nr XVII/177/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/198/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 152/1; 152/15; 152/13 obręb geodezyjny nr 5 w rejonie ulicy Sadowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417177.pdf (86.11 KB)

Nr XVII/178/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/410/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Skarszewska, Ks.Kalinowskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417178.pdf (96.06 KB)

Nr XVII/179/2004 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/59/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, Kościuszki, Owidzka w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417179.pdf (81.18 KB)

Nr XVII/180/2004 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały 
 0417180.pdf (103.69 KB)

Nr XVII/181/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Starogardzkim o powierzeniu powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Treść uchwały
 0417181.pdf (90.05 KB)

Nr XVII/182/2004 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Witolda Florka z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji.
Treść uchwały
 0417182.pdf (61.28 KB)

Nr XVII/183/2004 zmieniająca uchwałę Nr III/9/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0417183.pdf (64.32 KB)

Nr XVIII/184/2004 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały
 0418184.pdf (71.06 KB)

Nr XVIII/185/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański za rok 2003 oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0418185.pdf (60.52 KB)

Nr XVIII/186/2004 w sprawie przyjęcia optymalizacji komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim. 
Treść uchwały
 0418186 (2439KB)

zmieniona uchwałą nr XLIV/426/2006 z dn. 31.05.2006

straciła moc uchwałą nr XLVI/407/2009 z dn. 30.09.2009
Nr XVIII/187/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana I).

Treść uchwały  0418187 (3004KB)
 Załącznik nr 1 (629KB)
 Załącznik nr 2 (1845KB)
 Załącznik nr 3 (1195KB)
 Załącznik nr 4 (2158KB)
 Załącznik nr 5 (4796KB)
 Załącznik nr 6 (537KB)
 Załącznik nr 7 (647KB)
 Załącznik nr 8 (543KB)
 Załącznik nr 9 (2427KB)
 Załącznik nr 10 (1789KB)
 Załącznik nr 11 (2209KB)
Nr XVIII/188/2004 zmieniająca uchwałę nr XVII/170/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały 
 0418188.pdf (63.78 KB)

Nr XVIII/189/2004 w sprawie stawek za składowanie odpadów na składowisku w Linowcu.
Treść uchwały
 0418189.pdf (143.05 KB)

Nr XVIII/190/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0418190.pdf (74.92 KB)

zmieniona uchwałą nr XLII/393/2006 z dn. 22.03.2006

straciła moc uchwałą nr XXXI/281/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XVIII/191/2004 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Treść uchwały
 0418191.pdf (63.21 KB)

Nr XVIII/192/2004 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0418192.pdf (100.70 KB 

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: nr XXVII/257/2004 z dn. 30.12.2004, Nr XXXV/338/2005 z dn. 14.09.2005, Nr XLII/398/2006 z dn. 22.03.2006

utraciła moc uchwałą nr XXXV/344/2013 z dn. 30.01.2013
Nr XVIII/193/2004 w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Treść uchwały
 0418193.pdf (73.60 KB)
Nr XVIII/194/2004
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Treść uchwały
 0418194.pdf (68.87 KB)

Uchwała utraciła moc uchwałą XLVIII/427/2009 z dn. 25.11.2009

Nr XVIII/195/2004 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Starogardu Gdańskiego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Treść uchwały  0418195 (1176KB)
Nr XVIII/196/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Treść uchwały
 0418196.pdf (69.88 KB)

straciła moc uchwałą  nr XXX/277/2016 z 31 sierpnia 2016 r.

Nr XVIII/197/2004 w sprawie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym.
Treść uchwały
 0418197.pdf (63.79 KB)

Nr XVIII/198/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu.
Treść uchwały
 0418198.pdf (67.89 KB)

straciła moc uchwałą nr XLII/396/2006 z dn. 22.03.2006

Nr XX/199/2004 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju kultury fizycznej w Starogardzie Gdańskim do roku 2010”.
Treść uchwały
 0420199.pdf (93.99 KB)

Nr XX/200/2004 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Starogard Gdański na lata 2003-2010” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu starogardzkiego i gmin powiatu na lata 2003-2010” w części dotyczącej miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0420200.pdf (62.86 KB)
 0420200_zalacznik_nr_1.pdf (254.69 KB)
 0420200_zalacznik_nr_1-zalacznik_1.pdf (220.55 KB)
 0420200_zalacznik_nr_1-zalacznik_2.pdf (127.34 KB)
 0420200_zalacznik_nr_2.pdf (978.54 KB)

Nr XX/201/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Treść uchwały
 0420201.pdf (66.85 KB)

Nr XX/202/2004 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały
 0420202.pdf (69.60 KB)

Nr XX/203/2004 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. 
Treść uchwały  0422203 (1192KB)
Nr XX/204/2004 w sprawie utworzenia Związku Miast i Gmin Zlewni Rzeki Wierzycy i przystąpienia do Związku Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0420204.pdf (61.27 KB)

Nr XX/205/2004 w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Rzeki Wierzycy .
Treść uchwały
 0420205.pdf (62.03 KB)

Nr XX/206/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0420206.pdf (69.69 KB)

straciła moc uchwałą nr XXXI/285/2005 z dn. 24.03.2005

Nr XX/207/2004 w sprawie zawarcia „Umowy o przyjaźni, współpracy i nawiązaniu stosunków bliźniaczych między Starogardem Gdańskim (Rzeczpospolita Polska) a Biełgorodem Dniestrowskim (Ukraina)”.
Treść uchwały  0420207 (2500KB)
Nr XXI/208/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 r. (zmiana 2).
Treść uchwały
 0421208.pdf (114.88 KB)

Nr XXI/209/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.
Treść uchwały
 0421209.pdf (63.32 KB)

Nr XXI/210/2004 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dokumentacji i przebiegu postępowania sądowego w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Wdrożeniowo-Produkcyjnego POLSAT Sp. z o.o. w Gdańsku przeciwko Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0421210.pdf (63.48 KB)

straciła moc uchwałą nr XXII/216/2004 z dn. 23.06.2004

Nr XXII/211/2004 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów – absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały 
 0422211.pdf (79.88 KB)

Uchwała zmieniające bieżącą uchwałę: Nr XV/133/2007
Nr XXII/212/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 3).

Treść uchwały  0422212 (74KB)
 Załącznik nr 1 (61KB)
 Załącznik nr 2 (64KB)
 Załącznik nr 3 (54KB)
 Załącznik nr 4 (67KB)
 Załącznik nr 5 (89KB)
 Załącznik nr 6 (48KB)
 Załącznik nr 7 (45KB)
 Załącznik nr 8 (58KB)
 Załącznik nr 9 (43KB)
 Załącznik nr 10 (46KB)
Nr XXII/213/2004 w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/22/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie repatriacji rodziny polskiej z Kazachstanu i zapewnienia jej mieszkania oraz możliwości samodzielnego utrzymania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0422213.pdf (81.33 KB)

XXII/214/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0422214.pdf (64.30 KB)

Nr XXII/215/2004 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej i strategii odtwarzania taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0422215.pdf (807.78 KB)
 0422215_zalacznik_1.pdf (225.40 KB)
 0422215_zalacznik_2.pdf (438.06 KB 

zmieniona uchwałami: nr XXXI/298/2005 z dn. 24.03.2005, Nr XLIV/427/2006 z dn. 31.05.2006

uchylona uchwałą nr XVIII/175/2008 z dn. 30.01.2008


Nr XXII/216/2004 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli dokumentacji dotyczącej sporu pomiędzy Gminą Miejską Starogard Gdański, a Przedsiębiorstwem Wdrożeniowo-Produkcyjnym POLSAT Spółka z o.o. w Gdańsku.
Treść uchwały
 0422216.pdf (67.88 KB)

Nr XXII/217/2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Starogardu Gdańskiego poręczenia dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim na zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej oraz krótkoterminowej (pomostowej) na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów.
Treść uchwały
 0422217.pdf (77.77 KB)

Nr XXIII/218/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0423218.pdf (65.50 KB)

Nr XXIII/219/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały
 0423219.pdf (64.24 KB)

Nr XXIII/220/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  0423220 (65KB)
Nr XXIII/221/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 4).
Treść uchwały  0423221 (3765KB) 
 Załącznik nr 1 (1263KB)
 Załącznik nr 2 (3070KB)
 Załącznik nr 3 (1250KB)
 Załącznik nr 4 (2100KB)
 Załącznik nr 5 (5285KB)
 Załącznik nr 6 (544KB)
 Załącznik nr 7 (658KB)
 Załącznik nr 8 (519KB)
 Załącznik nr 9 (558KB)
 Załącznik nr 10 (2251KB)
 Załącznik nr 11 (563KB)
Nr XXIII/222/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0423222  (65KB)

Nr XXIII/223/2004 zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/2004 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0423223 (1793KB)
Nr XXIII/224/2004 w sprawie zasad przyznawania nagród Rady Miejskiej dla maturzystów.
Treść uchwały
 0423224.pdf (66.78 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIII/407/2006 z dn. 26.04.2006

Nr XXIV/225/2004 w sprawie zgłoszenia do Prokuratury Rejonowej w Starogardzie Gdańskim wniosku o zbadanie zasadności podejmowanych decyzji przez organy wykonawcze Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 1991-2004 dotyczących sporu pomiędzy Przedsiębiorstwem Wdrożeniowo-Produkcyjnym „Polsat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku a Gminą Miejską Starogard Gdański. 
Treść uchwały  0424225 (1297KB)
Nr XXIV/226/2004 zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść uchwały  0424226 (1304KB)
Nr XXIV/227/2004
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 5).

Treść uchwały  0424227 (2372KB)
 Załącznik nr 1 (626KB)
 Załącznik nr 2 (1255KB)
 Załącznik nr 3 (1204KB)
 Załącznik nr 4 (2111KB)
 Załącznik nr 5 (5364KB)
 Załącznik nr 6 (625KB)
 Załącznik nr 7 (536KB)

Nr XXIV/228/2004 w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Treść uchwały
 0424228 (3402KB)

Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XLVII/467/2006 z dn. 25.10.2006

straciła moc uchwałą nr LVIII/505/2010 z dn. 30.06.2010


Nr XXIV/229/2004 w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania niespłaconych części ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.
Treść uchwały  0424229 (1327KB)
została uchylona uchwałą nr XXIV/225/2016 z dn. 30.03.2016 r.

Nr XXIV/230/2004 w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały  0424230 (2369KB)
Nr XXV/231/2004
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  0425231 (1288KB)
Nr XXV/232/2004 Akt o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0425232 (1258KB)
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XXIX/268/2005 z dn. 26.01.2005


Nr XXV/233/2004 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały
 0425233 (1268KB)
 Załącznik (1781KB)

Nr XXV/234/2004 w sprawie odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XLIII/455/2002 z dnia 9 października 2002r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0425234 (2068KB)
Nr XXV/235/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0425235.pdf (66.98 KB)

Nr XXV/236/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0425236 (1227KB)
 Załącznik nr 1 (1209KB)
 Załącznik nr 2 (3029KB)
straciła moc uchwałą nr XXXII/303/2005 z dn. 27.04.2005

Nr XXVI/237/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2004 rok (zmiana 6).
Treść uchwały  0426237  (3053KB)
 Załącznik nr 1 (632KB)
 Załącznik nr 2 (2514KB)
 Załącznik nr 3 (2150KB)
 Załącznik nr 4 (5464KB)
 Załącznik nr 5 (585KB)
 Załącznik nr 6 (1804KB)
 Załącznik nr 7 (2401KB)
 Załącznik nr 8 (2329KB)
Nr XXVI/238/2004 zmieniająca uchwałę Nr XLI/418/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2002-2006”.
Treść uchwały  0426238 (3982KB)
Nr XXVI/239/2004 w sprawie przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0426239.pdf (65.09 KB)

Nr XXVI/240/2004 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0426240.pdf (113.26 KB 

Uchwała zmieniająca uchwałę: Nr XXXIII/308/2005 z dn. 25.05.2005
Nr XXVI/241/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0426241.pdf (117.79 KB)

Nr XXVI/242/2004 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0426242.pdf (200.99 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXVIII/352/2005 z dn. 07.12.2005

Nr XXVI/243/2004 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0426243.pdf (110.69 KB)

Nr XXVI/244/2004 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu.
Treść uchwały  0426244 (1912KB)
uchylona uchwałą nr XXX/280/2005 z dn. 23.02.2005

Nr XXVI/245/2004 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy gruntu.
Treść uchwały  0426245  (1197KB)

Nr XXVI/246/2004 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały
 0426246.pdf (104.00 KB)

Uchwała zmieniająca treść uchwały: Nr XXIX/270/2005 z dn. 26.01.2005

straciła moc uchwałą nr XXXVIII/356/2005 z dn. 07.12.2005
Nr XXVI/247/2004 w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim samochodu osobowego Skoda Octawia.

Treść uchwały  0426247 (1154KB)
Nr XXVI/248/2004 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały 
 0426248.pdf (65.99 KB)

Nr XXVII/249/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański (zmiana 7).
Treść uchwały  0427249 (45KB)
 Załącznik nr 1 (21KB)
 Załącznik nr 2 (23KB)
 Załącznik nr 3 (104KB)
 Załącznik nr 4 (220KB)
 Załącznik nr 5 (10KB)
 Załącznik nr 6 (39KB)

Nr XXVII/250/2004 w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
Treść uchwały
 0427250.pdf (66.57 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/284/2005 z dn. 24.03.2005

Nr XXVII/251/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0427251.pdf (132.65 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXI/283/2005 z dn. 24.03.2005

Nr XXVII/252/2004 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
Treść uchwały
 0427252.pdf (64.05 KB)

straciła moc uchwałą XI/87/2015 z 19.06.2015

Nr XXVII/253/2004 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Treść uchwały
 0427253.pdf (69.14 KB)

straciła moc uchwałą XI/88/2015 z 19.06.2015

Nr XXVII/254/2004 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.
Treść uchwały
 0427254.pdf (63.77 KB)

Nr XXVII/255/2004 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 r.
Treść uchwały
 0427255.pdf (69.23 KB
Nr XXVII/256/2004 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2005 rok.
Treść uchwały
 0427256.pdf (101.54 KB)
Nr XXVII/257/2004 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0427257.pdf (61.04 KB)

utraciła moc uchwałą nr XXXV/344/2013 z dn. 30.01.2013

 

Liczba odwiedzin : 767
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-02-02 12:58:29
Czas publikacji: 2017-01-09 11:09:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak