Zespół Prawny 

 

 

Zbigniew Posert
Zespół Prawny - Koordynator
tel. (+48) 058 530-6053
fax: (+48) 058 530-6111
e-mail:
Zbigniew.Posert@um.starogard.pl

 

Do zadań Zespołu Prawnego należy:

 1. prowadzenie zbioru publikacji prawnych;
 2. koordynacja przygotowania projektów uchwał Rady przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy;
 3. opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów prawnych organów Gminy;
 4. obsługa prawna organów Gminy, Radnych i pracowników Urzędu w zakresie spraw służbowych lub pełnienia funkcji publicznej;
 5. opiniowanie projektów umów i porozumień oraz udział w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 6. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy;
 7. wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia i rozwiązywania umowy z kontrahentem zagranicznym;
 8. wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych i umorzenia wierzytelności;
 9. udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania organów Gminy;
 10. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały;
 11. udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i praktycznego ich stosowania;
 12. udzielanie porad prawnych jednostkom organizacyjnym Gminy, nie posiadających obsługi prawnej;
 13. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji oraz urzędami i innymi instytucjami w sprawach, w których stroną jest Gmina,
 14. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 15. prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Prezydenta.
 

Liczba odwiedzin : 706
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2005-02-26 00:00:00
Czas publikacji: 2017-10-30 10:42:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak