Uchwały Rady Miejskiej III Kadencji Samorządu podjęte w 1999 roku 

 

 

 

Nr IV/29/99 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I- sze półrosze 1999 r.
Treść uchwały  9904029 (89.5 KB)

Nr IV/30/99 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Treść uchwały  9904030 (53 KB)

Nr IV/31/99 w sprawie wyznaczenia reprezentantów do spółek prawa handlowego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9904031 (68.6 KB)

Nr IV/32/99
w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy i wskazania banku do obsługi kasowej Gminy Miejskiej Starogard Gd.
Treść uchwały  9904032 (66.9 KB)

Nr IV/33/99
zmieniająca uchwałę Nr III/21/98 z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 1999.
Treść uchwały  9904033 (67.6 KB)

Nr IV/34/99
w sprawie ustalenia prowizji z tytułu opłat parkingowych pobieranych przez Miejski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9904034 (58.8 KB)

Nr V/35/99
w sprawie budżetu miasta na 1999 rok.
Treść uchwały  9904035 (67.2 KB)
 Załącznik nr 1 (560 KB)
 Załącznik nr 2 (935.4 KB)
 Załącznik nr 3 (78.8 KB)
 Załącznik nr 4 (1.5 MB)
 Załącznik nr 5 (762.5 KB)
 Załącznik nr 6 (39.3 KB)
 Załącznik nr 7 (86.8 KB)
 Załącznik nr 8 (34.1 KB)
 Załącznik nr 9 (96.4 KB)
 Załącznik nr 10 (143.3 KB)
 Załącznik nr 11 (56 KB)
 Załącznik nr 12 (34.3 KB)

Nr V/36/99
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Adama Mickiewicza przy ul. Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905036 (61.4 KB)

Nr V/37/99
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy al. Jana Pawła II nr 10 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905037 (62.7 KB)

Nr V/38/99
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905038 (61.3 KB)

Nr V/39/99
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905039 (67.7 KB)

Nr V/40/99
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Jana III Sobieskiego 6A w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905040 (67.7 KB)

Nr V/41/99
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905041 (69.1 KB)

Nr V/42/99
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II nr 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905042 (67.8 KB)

Nr V/43/99
w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905043 (68.1 KB)

Nr V/44/99
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy al. Jana Pawła II nr 10 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905044 (66.5 KB)

Nr V/45/99
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905045 (114.7 KB)

Nr V/46/99
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Stanisława Staszica przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905046 (66 KB)

Nr V/47/99
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905047 (67.8 KB)

Nr V/48/99
w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905048 (69.1 KB)

Nr V/49/99
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały 9905049 (76.4 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/471/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/50/99
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Jana III Sobieskiego 6A w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905050 (68.2 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/472/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/51/99
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905051 (81 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/473/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/52/99
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II nr 6 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905052 (71.6 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/474/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/53/99
w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905053 (67.5 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/475/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/54/99
w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy al. Jana Pawła II nr 10 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905054 (81.7 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/476/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/55/99
w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905055 (78.7 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/477/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/56/99
w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905056 (79.4 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/478/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/57/99
w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9905057 (76.5 KB)

straciła moc uchwałą nr XLIX/479/2014 z dn. 28.02.2014

Nr V/58/99
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/369/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie podwyższenia opłat za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.
Treść uchwały  9905058 (73.1 KB)

Nr V/59/99
w sprawie stosowania umownych stawek oprocentowania.
Treść uchwały  9905059 (59.1 KB)

Nr V/60/99
w sprawie ustalenia zasad i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9905060 (80.4 KB)

Nr V/61/99
w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 1999 r.
Treść uchwały  9905061 (120.9 KB)

Nr V/62/99
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  9905062 (59.4 KB)

Nr V/63/99
zmieniająca uchwałę Nr VI/31/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  9905063 (59.3 KB)

Nr V/64/99
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży dla radnych delegowanych w związku z wykonywaniem mandatu radnego na obszarze kraju oraz za granicę.
Treść uchwały  9905064 (57.6 KB)

Nr V/65/99
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9905065 (61.6 KB)

Nr V/66/99
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9905066 (61.8 KB)

Nr VI/67/99
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za rok 1998.
Treść uchwały  9906067 (55 KB)

Nr VI/68/99
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Treść uchwały  9906068 (34 KB)

Nr VI/69/99
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9906069 (137.8 KB)
 Załącznik nr 1 (51 KB)
 Załącznik nr 2 (52.9 KB)
 Załącznik nr 3 (65.6 KB)
 Załącznik nr 4 (78.6 KB)
 Załącznik nr 5 (53.9 KB)
 Załącznik nr 6 (51 KB)
 Załącznik nr 7 (52 KB)

Nr VI/70/99
w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały  9906070 (66.3 KB)

Nr VI/71/99
w sprawie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Treść uchwały  9906071 (67 KB)

Nr VI/72/99
w sprawie uchwalenia regulaminu inicjowania, podejmowania, rozliczania i naliczania opłat adiacenckich inwestycji oraz remontów wykonywanych przy dobrowolnym wsparciu ludności.
Treść uchwały  9906072 (80.1 KB)
 Załącznik nr 1 (70.2 KB)
 Załącznik nr 2 (62.6 KB)

Nr VI/73/99
w sprawie upoważnienia kierownika sekcji pracowników socjalnych do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  9906073 (54.4 KB)

Nr VI/74/99
zmieniająca uchwałę Nr V/62/99 z dnia 10 marca w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  9906074 (62.9 KB)

Nr VI/75/99
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 i Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9906075 (62.7 KB)

Nr VI/76/99
w sprawie uchwalenia regulaminu stypendiów i nagród.
Treść uchwały  9906076 (62.2 KB)

Nr VI/77/99
w sprawie ustalenia prowizji z tytułu opłat parkingowych pobieranych przez Zarząd Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9906077 (62.2 KB)

Nr VII/78/99
w sprawie wniosku do Rady Ministrów o zmianę granic administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9907078 (68.2 KB)
 Załącznik nr 1 (2.2 MB)
 Załącznik nr 2 (4.4 MB)
 Załącznik nr 3 (2.1 MB)

Nr VII/79/99
w sprawie ustalenia nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta ruchu drogowego Komendy Powiatowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9907079 (61.5 KB)

Nr VII/80/99
zmieniająca uchwałę Nr VI/31/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  9907080 (62.1 KB)

Nr VII/81/99
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/287/97 z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść uchwały  9907081 (147 KB)

Nr VII/82/99
w sprawie nadania nazwy ulicy.
Treść uchwały  9907082 (53 KB)

Nr VII/83/99
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Kalinowskiego, Świętojańską, Bp. Dominika i Żurawią w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9907083 (99.7 KB)

Nr VII/84/99
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Kalinowskiego, Świętojańską, Bp. Dominika i Żurawią w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9907084 (520.8 KB)

Nr VII/85/99
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Kalinowskiego, Świętojańską, Bp. Dominika i Żurawią w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9907085 (378.8 KB)


Nr VII/86/99
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Kalinowskiego, Świętojańską, Bp. Dominika i Żurawią w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9907086 (830.1 KB)

Nr VII/87/99
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń.
Treść uchwały  9907087 (55.3 KB)

Nr VII/88/99
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9907088 (55.3 KB)

Nr VII/89/99
w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar, przy ul. Zblewskiej – działki nr 24/41, 24/46, 24/43 obręb 19.
Treść uchwały  9907089 (658.9 KB)
 Załącznik graficzny do uchwały (104.4 KB)

Nr VII/90/99
w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia niektórych zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  9907090 (71.2 KB)

Nr VII/91/99
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.
Treść uchwały  9907091 (55.9 KB)
 Załącznik nr 1 (137.8 KB)

Nr VIII/92/99
w sprawie przyjęcia dokumentów programowych na lata 1999-2002.
Treść uchwały  9908092 (54.6 KB)

Nr VIII/93/99
w sprawie założenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908093 (81.7 KB)

Nr VIII/94/99
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908094 (62.4 KB)

Nr VIII/95/99
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Skośna, Lubichowska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908095 (275.8 KB)

Załącznik graficzny

zmieniona uchwałą nr XXXVII/356/2013 z dn. 27.03.2013

Nr VIII/96/99
w sprawie przystąpienia miasta Starogardu Gdańskiego do Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Tranzytowej nr 22, nr 50 na odcinku od przejścia granicznego zachód do przejścia granicznego wschód.
Treść uchwały  9908096 (61.9 KB)

Nr VIII/97/99
zmieniająca uchwałę Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9908097 (60.5 KB)

Nr VIII/98/99
zmieniająca uchwałę Nr III/18/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908098 (64.2 KB)

Nr VIII/99/99
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908099 (93.8 KB)

Nr VIII/100/99
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908100 (69.5 KB)

Nr VIII/101/99
zmieniająca uchwałę Nr III/19/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9908101 (66.6 KB)

Nr VIII/102/99
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VI/39/90 z dnia 19 października 1999 roku w sprawie przystąpienia miasta Starogardu Gdańskiego do Fundacji „Agencja Rozwoju Regionalnego”.
Treść uchwały  9908102 (60.6 KB)

Nr VIII/103/99
zmieniająca uchwałę Nr V/35/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w sprawie budżetu miasta na 1999 rok.
Treść uchwały  9908103 (67.9 KB)
 Załącznik  (93.4 KB)

Nr VIII/104/99
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  9908104 (63.9 KB)

Nr VIII/105/99
uzupełnienia składu osobowego Komisji problemowej Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9908105 (60.1 KB)

Nr IX/106/99
w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9909106 (63.5 KB)

Nr IX/107/99
w sprawie przyznania nagród rzeczowych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9909107 (65.4 KB)

Nr IX/108/99
w sprawie przyjęcia Programu promocji miasta i stwarzania korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw i pozyskiwania nowych inwestorów.
Treść uchwały  9909108 (58.1 KB)
 Załącznik  (551.2 KB)

Nr IX/109/99
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9909109 (69.4 KB)

Nr IX/110/99
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego do Fundacji na rzecz utworzenia i wspierania filii Uniwersytetu Gdańskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9909110 (58.6 KB)

Nr IX/111/99
zmieniająca uchwałę Nr V/62/99 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Treść uchwały  9909111 (66.3 KB)

Nr IX/112/99
w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Treść uchwały  9909112 (60.1 KB)

Nr IX/113/99
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9909113 (60.9 KB)
 Załącznik (422.2 KB)

Nr IX/114/99
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.
Treść uchwały  9909114 (67.5 KB)

Nr IX/115/99
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w nowowybudowanym budynku przy ul. Przejezdnej 1 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9909115 (63.4 KB)

Nr IX/116/99
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/300/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie osobowym Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Treść uchwały  9909116 (61.4 KB)

Nr IX/117/99
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.
Treść uchwały  9909117 (73.1 KB)
 Załącznik nr 1 (138.9 KB)
 Załącznik nr 2 (433.8 KB)

Nr IX/118/99
w sprawie zatwierdzenia planu sesji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na II-gie półrocze 1999 r.
Treść uchwały  9909118 (56.3 KB)
 Załącznik  (63.4 KB)

Nr X/119/99
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 r.
Treść uchwały  9910119 (61.4 KB)
 Załącznik nr 1 (180.7 KB)
 Załącznik nr 2 (379.8 KB)
 Załącznik nr 3 (65 KB)

Nr X/120/99
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie lasów ochronnych Nadleśnictwa Starogard Gdański.
Treść uchwały  9910120 (57.9 KB)
 Załącznik  (244.2 KB)

Nr X/121/99
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2010”.
Treść uchwały  9910121 (73.7 KB)

Nr X/122//99
w sprawie przyjęcia „Projektu założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały  9910122 (58.4 KB)
 Załącznik (1.9 MB)

Nr X/123/99
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchały 9910123 (564.4 KB)
 Załącznik do uchwały (156.7 KB)

zmieniona uchwała nr XXXVII/359/2013 z dn. 27.03.2013

Nr X/124/99
uchylająca Uchwałę Nr LIII/407/98 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 kwietnia 1998 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy Al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910124 (92 KB)

Nr X/125/99
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9910125 (62.7 KB)

Nr X/126/99
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/365/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9910126 (63.1 KB)

Nr X/127/99
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Jana w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910127 (59.5 KB)

Nr X/128/99
w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910128 (59.3 KB)
 Załącznik (327.6 KB)

Nr X/129/99
w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na terenie Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  9910129 (66.2 KB)

Nr X/130/99
w sprawie ustalenia zasad zwolnień w podatku od nieruchomości.
Treść uchwały  9910130 (72.2 KB)

Nr X/131/99
w sprawie ustalenia umownej stawki oprocentowania dla pozostałej do spłaty, rozłożonej na raty, części ceny sprzedaży nieruchomości zbytej na cele leczniczo-opiekuńcze nie związane z działalnością zarobkową.
Treść uchwały  9910131 (61.8 KB)


Nr X/132/99
w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  9910132 (71.3 KB)

Nr X/133/99
w sprawie zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i gimnazjom.
Treść uchwały  9910133 (62.9 KB)

Nr X/134/99
w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910134 (127 KB)

Nr X/135/99
w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910135 (130 KB)

Nr X/136/99
w sprawie nadania Statutu Publicznemu Gimnazjum Nr 3 im. Stanisława Staszica w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910136 (129.8 KB)

Nr X/137/99
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910137 (134 KB)

Nr X/138/99
w sprawie powołania Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9910138 (91.2 KB)

Nr X/139/99
w sprawie zatwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały  9910139 (58.1 KB)

Nr XI/140/99
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych ustalanych komunalnym jednostkom organizacyjnym z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9911140 (61.6 KB)
 Załącznik (48.8 KB)

Nr XI/141/99
w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska – Zachodnia – Dolna – Broniewskiego – Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911141 (682.4 KB)

Nr XI/142/99
w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar, przy ul. Skarszewskiej – działki nr 6/19, 6/20, 6/21 obręb 4.
Treść uchwały  9911142 (138.9 KB)
 Załącznik (62.9 KB)
Utraciła moc uchwałą nr LXIII/547/2010 z dnia 28.10.2010

Nr XI/143/99
w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar działek nr 286/1 i 295 obręb 37.
Treść uchwały  9911143 (124.7 KB)
 Załącznik (52.7 KB)


Nr XI/144/99
w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar, przy ul. Zblewskiej – działka nr 3 obręb 20.
Treść uchwały  9911144 (118.8 KB)
 Załącznik  (2.7 MB)

Nr XI/145/99
w sprawie odrzucenia protestu do projektu ZMIANY miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr VIII/51/94 z dn. 01.12.1994 r. (Dz.Urz.Woj. Gdańskiego Nr 32/94, poz. 170, z późniejszymi zmianami) dla obszaru przy ul. Gdańskiej działki nr: 14/11; 14/3; 14/8; 15/3; 14/9; 15/4; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/10; 15/6 obręb geodezyjny nr 5.

Treść uchwały  9911145 (809.2 KB)

Nr XI/146/99 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska-Zachodnia-Dolna-Broniewskiego-Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911146 (812.1 KB)

Nr XI/147/99 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska-Zachodnia-Dolna-Broniewskiego-Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911147 (792.6 KB)

Nr XI/148/99 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska-Zachodnia-Dolna-Broniewskiego-Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911148 (783.1 KB)

Nr XI/149/99 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska-Zachodnia-Dolna-Broniewskiego-Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911149 (946.3 KB)

Nr XI/150/99 w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zblewska-Zachodnia-Dolna-Broniewskiego-Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9911150 (1.1 MB)

Nr XI/151/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.

Treść uchwały  9911151 (71.4 KB)

 Załacznik nr 1 (96.6 KB)

 Załacznik nr 2 (76.9 KB)

Nr XI/152/99 w sprawie akceptacji projektu uchwały w sprawie prywatyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Przychodnia Lekarska" poprzez jego likwidację.

Treść uchwały  9911152 (64.5 KB)

 Załacznik (72.7 KB)

Nr XI/153/99 w sprawie przyjecia rezygnacji z funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Treść uchwały  9911153 (60 KB)

Nr XII/154/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 rok.

Treść uchwały  9912154 (64.1 KB)

 Załącznik nr 1 (236.4 KB)

Nr XII/155/99 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagrody - "Grand Hillerod" dla młodego starogardzianina.

Treść uchwały  9912155 (66.8 KB)

Zmieniona uchwałą nr VI/49/2011 z dn. 09.03.2011

Nr XII/156/99 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych na ławników sądów powszechnych.

Treść uchwały  9912156 (60.5 KB)

Nr XII/157/99 w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Treść uchwały  9912157 (61 KB)

Nr XIII/158/99 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały  9913158 (59.5 KB)

Nr XIII/159/99 w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar przy ul. Gdańskiej - działki nr 14/11, 14/3, 14/8, 15/3, 14/9, 15/4, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/10, 15/6 obręb 5.

Treść uchwały  9913159 (143.2 KB)

 Załącznik graficzny (1.4 MB)

Nr XIII/160/99 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 r.

Treść uchwały  9913160 (70.9 KB)

 Załacznik nr 1 (215.5 KB)

 Załącznik nr 2 (380.2 KB)

Nr XIII/161/99 w sprawie powołania i zasad działania Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  9913161 (78.8 KB)

Nr XIII/162/99 w sprawie odwołania i powołania członków Komisji Gospodarki Miejskiej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska

Treść uchwały  9913162 (61.1 KB)

Nr XIII/163/99 w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych oraz członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gd.

Treść uchwały  9913163 (61.4 KB)

Nr XIII/164/99 o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114 obręb geodezyjny nr 13 położonych w rejonie ulicy Kolejowej i Gdańskiej

Treść uchwały  9913164 (67.8 KB)

 Załacznik graficzny (71.4 KB)

Nr XIV/165/99 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Treść uchwały  9914165 (69.8 KB)

Nr XIV/166/99 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały  9914166 (64.7 KB)

Nr XIV/167/99 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.

Treść uchwały  9914167 (67.6 KB)

 Załącznik (174.5 KB)

Nr XIV/168/99 w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2000.

Treść uchwały  9914168 (132.4 KB)


Nr XIV/169/99
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/288/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 lutego 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/394/98 z dnia 05.03.1998 r.
Treść uchwały   9914169 (72.2 KB)

Nr XIV/170/99
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/301/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie ustalenia opłat za składanie i unieszkodliwianie odpadów stałych na wysypisku Gminy Miejskiej w Linowcu zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/395/98 z dnia 05.03.1998 r.
Treść uchwały   9914170  (69.1 KB)

Nr XIV/171/99
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/125/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9914171 (60.1 KB)

Nr XIV/172/99
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1999 r.
Treść uchwały  9914172 (57.7 KB)
 Załącznik nr 1 (190.6 KB)
 Załącznik nr 2 (340.4 KB)
 Załącznik nr 3 (104.3 KB)
 Załącznik nr 4 (205.5 KB)
 Załącznik nr 5 (124 KB)

Nr XV/173/99
w sprawie budżetu miasta na 2000 rok.

Treść uchwały  9915173 (4.5 MB)

Nr XV/174/99
o opłacie prolongacyjnej.
Treść uchwały   9915174  (91.1 KB)

Nr XV/175/99
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XIII/163/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych oraz członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9915175 (65.6 KB)

Nr XV/176/99
w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji.
Treść uchwały  9915176 (60.9 KB)

Nr XV/177/99
w sprawie zmiany formy finansowania zakładów budżetowych.
Treść uchwały  9915177 (66.2 KB)

Nr XV/178/99
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na I-sze półrocze 2000 r,
Treść uchwały  9915178 (70.7 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1120
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2015-05-05 09:30:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak