Uchwały Rady Miejskiej III Kadecji Samorządu podjęte w 1998 roku 

 


 

Nr I/1/98 w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego”
Treść uchwały  9801001 (93.2 KB)

Nr I/2/98
w sprawie powołania Komisji Mandatowej.
Treść uchwały  9801002 (56.7 KB)

Nr I/3/98
w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  9801003 (60.2 KB)

Nr I/4/98
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Tresć uchwały  9801004 (68.2 KB)

Nr II/5/98
w sprawie uchwalenia „Regulaminu wyboru Prezydenta Miasta i Zarządu Miejskiego Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9802005 (75.6 KB)

Nr II/6/98
w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  9802006 (60 KB)

Nr II/7/98
w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9802007 (59.2 KB)

Nr II/8/98
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9802008 (64.1 KB)

Nr II/9/98
w sprawie wyboru Wiceprezydentów Miasta Starogardu Gdańskiego oraz pozostałych członków Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9802009 (72.4 KB)

Nr II/10/98
w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9802010 (60 KB)

Nr II/11/98
w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9802011 (72.5 KB)

Nr II/12/98
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
Treść uchwały  9802012 (80.3 KB)

Nr II/13/98
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 r.
Treść uchwały  9802013 (133 KB)

Nr II/14/98
w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Treść uchwały  9802014 (81.2 KB)

Nr II/15/98
w sprawie rozwiązania porozumienia o prowadzenie zadań należących do administracji rządowej.
Treść uchwały  9802015 (62.2 KB)

Nr III/16/98
w sprawie odwołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały  9802016 (55.4 KB)

Nr III/17/98
w sprawie powołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały  9803017 (55.6 KB)

Nr III/18/98
w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9803018 (56.4 KB)

Nr III/19/98
w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9803019 (60 KB)

Nr III/20/98
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 r.
Treść uchwały  9803020 (77.2 KB)

Nr III/21/98
w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 1999.
Treść uchwały  9803021 (144 KB)

Nr III/22/98
w sprawie repatriacji rodziny polskiej z Kazachstanu i zapewnienia jej mieszkania oraz możliwości samodzielnego utrzymania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9803022 (62.3 KB)

Nr III/23/98
zmieniająca uchwałę Nr VI/31/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 6 października 1994 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  9803023 (64.2 KB)

Nr III/24/98
w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Treść uchwały  9803024 (62.3 KB)

Nr III/25/98 w
sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9803025 (69.3 KB)

Nr III/26/98
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9803026 (77.5 KB)

Nr III/27/98
w sprawie ustanowienia delegata Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Związku Miast Polskich.
Treść uchwały  9803027 (82.5 KB)

Nr III/28/98
w sprawie zmian w budżecie miasta na 1998 r.
Treść uchwały  9803028 (56.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 647
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-03-23 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-23 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak