001. Uchwały Rady Miejskiej II Kadecji Samorządu podjęte w 1994 roku 

 

 

 

Nr I/1/94 zmieniająca uchwałę Nr I/1/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 6 czerwca 1990 r.
Treśc uchwały  9401001 (57.6 KB)

Nr I/2/94 w sprawie powołania Komisji Mandatowej i Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  9401002 (38.4 KB)

Nr I/3/94 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9401003 (57 KB)

Nr I/4/94 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9401004 (57.2 KB)

Nr I/5/94 w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego.
Treść uchwały  9401005 (58.4 KB)

Nr II/6/94 w sprawie ustalenia regulaminu wyboru Prezydenta Miasta i członków Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9402006 (60.7 KB)

Nr II/7/94 w sprawie ustalenie liczby i rodzajów stałych komisji problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9402007 (35.5 KB)

Nr II/8/94 w sprawie powołanie doraźnej Komisji Rady.
Treść uchwały  9402008 (38.4 KB)

Nr III/9/94 w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9403009 (68.7 KB)

Nr III/10/94 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 r.
Treść uchwały  9403010 (70.7 KB)

Nr III/11/94 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miejskiej za I-sze półrocze 1994 r.
Treść uchwały  9403011 (88.5 KB)

Nr III/12/94 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9403012 (69.7 KB)

Nr III/13/94 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Gdańskim o realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego.
Treść uchwały  9403013 (84.6 KB)

Nr IV/14/94 w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  9404014 (55.2 KB)

Nr IV/15/94 w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9404015 (62.8 KB)

Nr IV/16/94 w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9404016 (62.9 KB)

Nr IV/17/94 w sprawie wyboru członków Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9404017 (63 KB)

Nr IV/18/94 w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9404018 (57.9 KB)

Nr IV/19/94 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Treść uchwały  9404019 (52.5 KB)

Nr V/20/94 w sprawie ustalenia składu Zarządu Miejskiego.
Treść uchwały  9405020 (54 KB)

Nr V/21/94 w sprawie ustalenia regulaminu Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych oraz przedszkoli w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9405021 (71.1 KB)

Nr V/22/94 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9405022 (81.9 KB)

Nr V/23/94 w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentowania Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Związku Miast Polskich.
Treść uchwały  9405023 (56.7 KB)

Nr V/24/94 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 r.
Treść uchwały  9405024 (65.5 KB)

Nr V/25/94 w sprawie uzupełnienia składów komisji problemowych Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9405025 (69 KB)

Nr V/26/94 zatwierdzająca uchwałę Zarządu Miejskiego Nr 57/09/94 z dnia 1 września 1994 r. w sprawie ograniczenia czasu pracy sklepu delikatesowego – NON-STOP przy ul. Sambora w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9405026 (60.3 KB)

Nr VI/27/94 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  9406027 (84.9 KB)

Nr VI/28/94 w sprawie zawieszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XLI/354/93 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 26.08.93 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odprowadzania ścieków.
Treść uchwały  9406028 (59.2 KB)

Nr VI/29/94 w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Budynkami Mieszkalnymi do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej.
Treść uchwały  9406029 (57.3 KB)

Nr VI/30/94 w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej I i II instancji.
Treść uchwały  9406030 (56.1 KB)

Nr VI/31/94 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz członków komisji stałych Rady Miejskiej nie będących radnymi.
Treść uchwały  9406031 (58.9 KB)

Nr VI/32/94 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/312/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia składu Zgromadzenia Wspólników.
Treść uchwały  9406032 (60.1 KB)

Nr VI/33/94 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 r.
Treść uchwały  9406033 (62.6 KB)

Nr VI/34/94 w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – budownictwa mieszkaniowego zgodnie z Założeniami do Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
Treść uchwały  9406034 (57.1 KB)

Nr VI/35/94 w sprawie zatwierdzenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9406035 (59.4 KB)

Nr VI/36/94 w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9406036 (59.4 KB)

Nr VI/37/94 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9406037 (57.8 KB)

Nr VI/38/94 w sprawie odwołania i powołania Rady Nadzorczej Ośrodka profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9406038 (50.9 KB)

Nr VI/39/94 w sprawie zmian w składzie Zgromadzenia Gmin Kociewskiego Konsorcjum Zdrowia.
Treść uchwały  9406039 (58.2 KB)

Nr VI/40/94 w sprawie powołania członków Rejonowej Rady Zatrudnienia.
Treść uchwały  9406040 (54.3 KB)

Nr VI/41/94 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych.
Treść uchwały  9406041 (63.8 KB)

Nr VI/42/94 w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałych komisji problemowych Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9406042 (58.1 KB)

Nr VII/43/94 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9407043 (67.3 KB)

Nr VII/44/94 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów przedszkoli w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9407044 (67.2 KB)

Nr VII/45/94 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9407045 (67 KB)

Nr VII/46/94 w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw administracyjnych.
Treść uchwały  9407046 (59.3 KB)

Nr VII/47/94 zatwierdzająca uchwałę Zarządu Miejskiego Nr 69/11/94 z dnia 3 listopada 1994 r. w sprawie ograniczenia czasu pracy sklepu delikatesowego – NON-STOP przy ul. Sambora 7 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9407047 (64.6 KB)

Nr VII/48/94 w sprawie zmian w uchwale Nr VI/41/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 października 1994 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych.
Treść uchwały  9407048 (60.5 KB)

Nr VIII/49/94 w sprawie powołania Komisji Wyborczej.
Treść uchwały  9408049 (55.2 KB)

Nr VIII/50/94 w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały   9408050  (57.8 KB)

Nr VIII/51/94 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9408051  (9.4 MB)

uchylona uchwałą nr XXII/225/2000 z 28.06.2000r.

Nr VIII/52/94 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1994 r.
Treść uchwały  9408052 (65.2 KB)

Nr VIII/53/94 w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i używania materiałów wybuchowych.
Treść uchwały  9408053 (62.4 KB)

Nr VIII/54/94 w sprawie ograniczenia czasu pracy sklepu delikatesowego „NON-STOP” po rozpatrzeniu wezwania do uchylenia uchwały.
Treść uchwały  9408054 (68.8 KB)

Nr VIII/55/94 w sprawie wyboru ławników sądowych.
Treść uchwały  9408055 (76 KB)

Nr VIII/56/94 w sprawie wyborów uzupełniających członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9408056 (68.1 KB)

Nr VIII/57/94 w sprawie przyznania uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9408057 (56.7 KB)

Nr VIII/58/94 w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.
Treść uchwały  9408058 (63.3 KB)

Nr VIII/59/94 w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9408059 (63.2 KB)

Nr VIII/60/94 w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym.
Treść uchwały  9408060 (62.4 KB)

Nr VIII/61/94 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Przychodni Rejonowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9408061 (57.6 KB)

Nr VIII/62/94 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9408062 (65.3 KB)

Nr VIII/63/94 zmieniająca uchwałę Nr IV/18/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 1994 r., w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej do Trybunału Konstytucyjnego.
Treść uchwały  9408063 (65.1 KB)

Nr VIII/64/94 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami.
Treść uchwały  9408064 (68.6 KB)

Nr VIII/65/94 w sprawie zmian w uchwale Nr VII/44/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów przedszkoli w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9408065 (59.1 KB)

Nr IX/66/94 w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.
Treść uchwały  9409066 (55 KB)

Nr IX/67/94 w sprawie ustalenia regulaminów dotyczących spraw mieszkaniowych.
Treść uchwały  9409067 (112.4 KB)

Nr IX/68/94 w sprawie wystąpienia do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego Rzeczypospolitej Polski.
Treść uchwały  9409068 (61.9 KB)

Nr IX/69/94 w sprawie przejęcia zadań z administracji rządowej.
Treść uchwały  9409069 (52.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2005-08-30 00:00:00
Czas publikacji: 2005-08-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak