002. Uchwały Rady Miejskiej II Kadecji Samorządu podjęte w 1995 roku 

 

 

 

 

Nr X/70/95 w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9510070 (70.9 KB)

Nr X/71/95 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9510071 (55.4 KB)

Nr X/72/95 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.
Treść uchwały  9510072 (55 KB)

Nr X/73/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9510073 (58.8 KB)

Nr X/74/95 zmieniająca uchwałę Nr XLV/390/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzenie ścieków.
Treść uchwały  9510074 (63.4 KB)

Nr X/75/95 mieniająca uchwałę Nr XLI/351/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic, placów i innych dróg publicznych oraz wysokości opłat za składowanie odpadów stałych na wysypisku miejskim w Linowcu.
Treść uchwały  9510075 (66.1 KB)

Nr X/76/95 w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.
Treść uchwały  9510076 (56.6 KB)

Nr X/77/95 w sprawie przyznania uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9510077 (62.6 KB)

Nr X/78/95 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-lecia Starogardu w 1998 roku.
Treść uchwały  9510078 (72.1 KB)

Nr X/79/95 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9510079 (53.9 KB)

Nr X/80/95 zmieniająca uchwałę Nr IX/66/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego.
Treść uchwały  9510080 (63.2 KB)

Nr X/81/95 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Nadzorczej.
Treść uchwały  9510081 (59.8 KB)

Nr X/82/95 w sprawie ograniczenia czasu pracy sklepu delikatesowego „NON-STOP” po rozpatrzeniu wezwania do uchylenia uchwały.
Treść uchwały  9510082 (67.3 KB)

Nr X/83/95 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/209/92 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 kwietnia 1992 r. w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności oraz uchylająca uchwałę Nr VII/47/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 10 listopada 1994 r. zatwierdzająca uchwałę Nr 69/11/94 z dnia 3 listopada 1994 r. w sprawie ograniczenia czasu pracy sklepu delikatesowego „NON-STOP” przy ul. Sambora w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9510083 (69.4 KB)

Nr X/84/95 zmieniająca uchwałę Nr X/70/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9510084 (65.1 KB)

Nr X/85/95 mieniająca uchwałę Nr VIII/59/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale mieszkalne.
Treść uchwały  9510085 (63.1 KB)

Nr X/86/95 w sprawie zatwierdzenia plany pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na 1995 rok.
Treść uchwały  9510086 (53.9 KB)

Nr XI/87/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść uchwały  9511087 (55.7 KB)

Nr XI/88/95 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta.
Treść uchwały  9511088 (56.7 KB)

Nr XI/89/95 w sprawie zmiany nazwy komisji problemowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9511089  (56 KB)

Nr XII/90/95 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Miejskiej, Drobnej Wytwórczości i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta.
Treść uchwały  9512090 (50.6 KB)

Nr XII/91/95 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9512091 (64.7 KB)

Nr XII/92/95 w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9512092 (54.5 KB)

Nr XIII/93/95 w sprawie budowy Pomnika Niepodległości.
Treść uchwały  9513093 (56.4 KB)

Nr XIII/94/95 w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Treść uchwały  9513094 (54.5 KB)

Nr XIII/95/95 w sprawie budżetu miasta na 1995 rok.

Treść uchwały  951395 (843.1 KB)

Nr XIII/96/95 w sprawie przyjęcia planu zadań rzeczowych na 1995 r.
Treść uchwały  9513096 (55.4 KB)

Nr XIV/97/95 w sprawie zawieszenia uchwały Nr X/79/95 z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9514097 (62.4 KB)

Nr XIV/98/95 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Gdańskim na przejęcie zadań z zakresu administracji rządowej.
Treść uchwały  9514098 (58.2 KB)

Nr XIV/99/95 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/354/93 w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 26.08.93 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odprowadzania ścieków.
Treść uchwały  9514099 (58.6 KB)

Nr XIV/100/95 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 1995 rok.
Treść uchwały  9514100 (58.6 KB)

Nr XIV/101/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 1994 rok.
Treść uchwały  9514101 (57.6 KB)

Nr XIV/102/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
Treść uchwały  9514102 (55.3 KB)

Nr XV/103/95 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9515103 (58.6 KB)

Nr XV/104/95 w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim oraz zasad stosowania ulg przy sprzedaży tych lokali.
Treść uchwały  9515104 (63.9 KB)

Nr XV/105/95 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9515105 (62.6 KB)

Nr XVII/106/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9517106 (56.2 KB)

Nr XVII/107/95 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9517107 (62 KB)

Nr XVII/108/95 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9517108 (59.9 KB)

Nr XVII/109/95 w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Treść uchwały  9517109 (61.6 KB)

Nr XVII/110/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9517110 (56.2 KB)

Nr XVIII/111/95 w sprawie przyznania nagród pieniężnych dla absolwentów szkół średnich.
Treść uchwały  9518111 (58.3 KB)

Nr XVIII/112/95 w sprawie wniosku o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Treść uchwały  9518112 (60.1 KB)

Nr XVIII/113/95 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Gdańskim na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej.
Treść uchwały  9518113 (60.3 KB)

Nr XVIII/114/95 w sprawie nadania nazwy ulicom.
Treść uchwały  9518114 (52.2 KB)

Nr XVIII/115/95 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Nadzorczej.
Treść uchwały  9518115 (60.1 KB)

Nr XVIII/116/95 zmieniająca uchwałę Nr X/70/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 stycznia 1995 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych.
Treść uchwały  9518116 (65.8 KB)

Nr XVIII/117/95 w sprawie szczegółowych zasad organizacji i działania zintegrowanego systemu ratowniczego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9518117 (65.8 KB)

Nr XVIII/118/95 w sprawie emisji obligacji mieszkaniowych.
Treść uchwały  9518118 (64.4 KB)

Nr XVIII/119/95 w sprawie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Treść uchwały  9518119 (64.1 KB)

Nr XVIII/120/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9518120 (56.7 KB)

Nr XIX/121/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miejskiej za I-sze półrocze 1995 r.
Treść uchwały  9519121 (57.6 KB)

Nr XIX/122/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść uchwały  9519122 (57 KB)

Nr XIX/123/95 w sprawie uznania przedsiębiorstwa komunalnego za zlikwidowane.
Treść uchwały  9519123 (53.8 KB)

Nr XIX/124/95 zmieniająca uchwałę Nr XV/104/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim oraz zasad stosowania ulg przy sprzedaży tych lokali.
Treść uchwały  9519124 (65.5 KB)

Nr XIX/125/95 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kociewie”.
Treść uchwały  9519125 (57.7 KB)

Nr XIX/126/95 w sprawie otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Treść uchwały  9519126 (68.1 KB)

Nr XIX/127/95 w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9519127 (59 KB)

Nr XIX/128/95 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9519128 (62.2 KB)

Nr XIX/129/95 w sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kandydatów zarejestrowanych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Treść uchwały  9519129 (55.2 KB)

Nr XIX/130/95 w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na cele mieszkaniowe.
Treść uchwały  9519130 (50.9 KB)

Nr XX/131/95 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/120/95 z dnia 14 czerwca 1995 r. dot. zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9520131 (71.4 KB)

Nr XX/132/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9520132 (56.4 KB)

Nr XX/133/95 w sprawie zasad emisji, nabywania i wykupu obligacji mieszkaniowych.
Treść uchwały  9520133 (92.9 KB)

Nr XX/134/95 w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Starogardzie Gdańskim oraz nadania jej Statutu.
Treść uchwały  9520134 (59.4 KB)

Nr XX/135/95 zmieniająca uchwałę Nr XVII/108/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  9520135 (72.3 KB)

Nr XXI/136/95 zmieniająca uchwałę Nr XX/133/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie zasad emisji, nabywania i wykupu obligacji mieszkaniowych.
Treść uchwały  9521136 (65 KB)

Nr XXI/137/95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym powołania Komisji Wyborczych w mieście Starogard Gdański.
Treść uchwały  9521137 (56 KB)

Nr XXI/138/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.

Treść uchwały  9521138 (371.6 KB)

Nr XXI/139/95 w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  9521139 (64.7 KB)

Nr XXI/140/95 w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na cele mieszkaniowe.
Treść uchwały  9521140 (61 KB)

Nr XXI/141/95 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń.
Treść uchwały  9521141 (56.5 KB)

Nr XXI/142/95 w sprawie sprzedaży sieci i urządzeń telewizji oraz likwidacji zakładu budżetowego „Starogardzka Telewizja Kablowa”.
Treść uchwały  9521142 (58.2 KB)

Nr XXI/143/95 w sprawie uzupełnienia składu komisji problemowej Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9521143 (58.4 KB)

Nr XXII/144/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach wyodrębnionych przez ul. Hallera, ul. Mickiewicza i rzekę Wierzycę w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9522144 (61.7 KB)

Nr XXII/145/95 w sprawie wyznaczenia Banku obsługującego proces emisji obligacji mieszkaniowych.
Treść uchwały  9522145 (54.9 KB)

Nr XXII/146/95 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do spółki.
Treść uchwały  9522146 (57.2 KB)

Nr XXII/147/95 w sprawie udzielenia poręczenia majątkowego.
Treść uchwały  9522147 (56.1 KB)

Nr XXII/148/95 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium ds. Wykroczeń.
Treść uchwały  9522148 (56.5 KB)

Nr XXII/149/95 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmian w składzie obwodowych komisji wyborczych w mieście Starogard Gdański.
Treść uchwały  9522149 (57.2 KB)

Nr XXII/150/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9522150 (54.7 KB)

Nr XXII/151/95 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Miejskiej za III kwartały 1995 r.
Treść uchwały  9522151 (57 KB)

Nr XXIII/152/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9523152 (60.3 KB)

Nr XXIII/153/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9523153 (60.4 KB)

Nr XXIII/154/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały  9523154 (60.7 KB)

Nr XXIII/155/95 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.
Treśc uchwały  9523155 (61.9 KB)

Nr XXIII/156/95 w sprawie wprowadzenia zakazu używania materiałów wybuchowych.
Treść uchwały  9523156 (63 KB)

Nr XXIII/157/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Południową, Szornaka i Rolną.
Treść uchwały  9523157 (61.4 KB)
 Załącznik do uchwały (376.2 KB)

Nr XXIII/158/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej i Wróblewskiego.
Treść uchwały  9523158 (63.5 KB)
 Załącznik do uchwały (358.9 KB)

Nr XXIII/159/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9523159 (57.8 KB)

Nr XXIV/160/95 w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej.
Treść uchwały  9524160 (58.4 KB)

Nr XXIV/161/95 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów i Targowiska Miejskiego.
Treść uchwały  9524161 (68.4 KB)

Nr XXIV/162/95 w sprawie ustalenia cen za wodę i odprowadzanie ścieków.
Treść uchwały  9524162 (62.8 KB)

Nr XXIV/163/95 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9524163 (60.8 KB)

Nr XXIV/164/95 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miejską zadań administracji rządowej.
Treść uchwały  9524164 (59.3 KB)

Nr XXIV/165/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9524165 (55.8 KB)

Nr XXV/166/95 w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Treść uchwały  9525166 (450.9 KB)

Nr XXV/167/95 w sprawie sztandaru dla Związku Miast Polskich.
Treść uchwały  9525167 (61.8 KB)

Nr XXV/168/95 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Starogardzie Gdańskim pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta.
Treść uchwały  9525168 (61.4 KB)
 Załącznik do uchwały (119.4 KB)

Nr XXV/169/95 w sprawie utworzenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum.
Treść uchwały  9525169 (54.5 KB)

Nr XXV/170/95 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.
Treść uchwały  9525170 (56.9 KB)

Nr XXV/171/95 w sprawie zmian w budżecie miasta na 1995 r.
Treść uchwały  9525171 (56.7 KB)

Nr XXV/172/95 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Miejski zobowiązania.
Treść uchwały  9525172 (57.8 KB)
 Załącznik do uchwały  (163 KB)

Nr XXV/173/95 zmieniająca uchwałę Nr X/79/95 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego.
Treść uchwały  9525173 (60.6 KB)

Nr XXV/174/95 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały  9525174 (54.7 KB)

Nr XXV/175/95 w sprawie odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego.
Treść uchwały  9525175 (73.2 KB)

Nr XXV/176/95 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego.
Treść uchwały  9525176 (74.9 KB)

Nr XXV/177/95 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na 1996 rok.

Treść uchwały  9525177 (336.9 KB)

 

Liczba odwiedzin : 718
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-10-27 00:00:00
Czas publikacji: 2005-10-27 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak