Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Uchwała Nr XXX/274/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2005 roku. 

Uchwała Nr XXXV/334/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2005 roku. 

Uchwała Nr XXXVIII/353/2005 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański”.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2005 roku. 

Uchwała Nr XL/379/2006 w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” i planów miejscowych.
Treść uchwały dostępna jest w dziale  Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku.

Uchwała Nr XL/380/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – dla dz. nr 314 i części dz. nr 501/5 obr. 17 przy ul. Krzywej.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku.

Uchwała Nr XL/381/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą, dla dz. nr 204/14 obr. 14 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku.

Uchwała Nr XL/382/2006 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku.

Uchwała Nr XL/383/2006 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr. 19 i części dz. nr 103 obr. 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały dostępna jest w dziale Uchwały Rady Miejskiej IV Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku.

 

Liczba odwiedzin : 862
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-02-27 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-27 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak