001. Uchwały Rady Miejskiej V Kadencji Samorządu podjęte w 2006 roku 

 

 

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej od 27 listopada 2006 roku

Nr I/1/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Edmunda Stachowicza.
Treść uchwały 0601001.pdf (64.32 KB)

Nr I/2/2006 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
Treść uchwały 0601002.pdf (67.33 KB)

Nr I/3/2006 w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego”.
Treść uchwały 0601003.pdf (111.40 KB)

Utraciła moc uchwałą nr I/3/2006 z dn. 02.12.2010

Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Treść uchwały 0601004.pdf (271.35 KB)

Straciła moc uchwałą nr XXVI/237/2008 z dn. 16.06.2008

Nr I/5/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały 0601005.pdf (288.50 KB)

Nr I/6/2006 w sprawie ustalenia liczby i rodzajów komisji stałych problemowych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały 0601006.pdf (68.97 KB)

zmieniona uchwałą nr XXXVIII/344/2009 z dn. 17.03.2009

Nr I/7/2006 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały 0601007.pdf (97.24 KB)
Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr II/10/2007 z dn. 13.12.2006, Nr VI/45/2007 z dn. 28.02.2007, nr XXVIII/243/2008 z dn. 25.06.2008, nr 274/2008 z dn. 03.09.2008, nr XXXVIII/345/2009 z dn. 17.03.2009, nr LIII/469/2010 z dn. 31.03.2010, XXXI/293/2008 z dn. 22.10.2008

Nr I/8/2006 w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego i ich zastępców.
Treść uchwały 0601008.pdf (79.29 KB)

zmieniona uchwałami: nr XXVIII/260/2008 z dn. 02.07.2008, nr XXXVIII/346/2009 z dn. 17.03.2009, nr XL/369/2009 z dn. 27.05.2009, nr LV/481/2010 z dn. 28.04.2010

Nr II/9/2006 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Treść uchwały  0602009 (64KB)

Nr II/10/2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gd. Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0602010 (66KB)

Nr II/11/2006 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/462/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0602011 (86KB)

Nr II/12/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2006 rok (zmiana 8).
Treść uchwały  0602012 (118KB)
Załącznik nr 1  0602012_zalacznik_nr_1 (55KB)
Załącznik nr 2  0602012_zalacznik_nr_2 (71KB)
Załącznik nr 3  0602012_zalacznik_nr_3 (107KB)
Załącznik nr 4  0602012_zalacznik_nr_4 (267KB)
Załącznik nr 5  0602012_zalacznik_nr_5 (44KB)
Załącznik nr 6  0602012_zalacznik_nr_6 (78KB)

Nr II/13/2006  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały  0602013 (79KB)
 

zmieniona uchwałą nr XXIII/233/2008 z dn. 14.05.2008

Nr III/14/2006 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/371/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały  0603014 (83KB)

Nr III/15/2006 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
treść uchwały  0603015 (77KB)

Nr III/16/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0603016 (110KB)

Nr III/17/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0603017 (83KB)

straciła moc uchwałą nr IX/69/2007 z dn. 25.04.2007

Nr III/18/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0603018 (80KB)

straciła moc uchwałą nr IX/68/2007 z dn. 25.04.2007

Nr III/19/2006 w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały  0603019 (105KB)
 

Nr III/20/2006 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – obejmującej dz. Geod. 204/14 obr.14 przy ul. Hallera – Nad Wierzycą.
Treść uchwały  0603020 (179KB)
   
Załącznik nr 1 image.gif 0603020_zalacznik_nr_1 (747KB)
Załącznik nr 2  0603020_zalacznik_nr_1 (86KB)
Załącznik nr 3  0603020_zalacznik_nr_1 (94KB)

Plan stracił moc w granicach określonych uchwałą nr XLVIII/488/2017 z dnia 20.12.2017 r.

Nr III/21/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części działki nr 24/42 obr. 19 i części działki nr 103 obr. 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0603021 (410KB)
Załącznik nr 1 0603021_zalacznik_nr_1  (4.8 MB)
Załącznik nr 2  0603021_zalacznik_nr_2 (75KB)
Załącznik nr 3  0603021_zalacznik_nr_3 (88KB)  

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 37, poz. 536 z dnia 12.02.2007 r.

Nr III/22/2006 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok.
Treść uchwały  0603022 (185KB)

Nr III/23/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/216/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Rady Nadzorczej Sportowej Spółki Akcyjnej.
Treść uchwały  0603023 (92KB)

Nr III/24/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0603024 (72KB)

uchylona uchwałą nr XXXV/326/2009 z dn. 28.01.2009

 

Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2006-12-05 00:00:00
Czas publikacji: 2018-02-15 13:39:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak