002. Uchwały Rady Miejskiej V Kadencji Samorządu podjęte w 2007 roku 

 

 

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 2007 roku


Nr IV/25/2007
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały
 0704025 (64KB)

Nr IV/26/2007
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0704026 (79KB)


Nr IV/27/2007
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na rok 2007.
Treść uchwały
 0704027 (98KB)

Nr IV/28/2007
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2007 roku.
Treść uchwały
 0704028 (104KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 73 poz. 1085 z dnia 2.04.2007 r.

zmieniona uchwałą nr VII/53/2007 z dn. 21.03.2007

Nr IV/29/2007 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
Treść uchwały
 0704029  (93KB)
 

zmieniona uchwałami nr: XIII/102/2007 z dn. 29.08.2007, XXVIII/245/2008 z dn. 25.06.2008,  XXX/266/2008 z dn. 03.09.2008

utraciła moc uchwałą nr VII/52/2011 z dn. 06.04.2011


Nr IV/30/2007
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Treść uchwały  0704030 (79KB)

Nr IV/31/2007
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.

Treśc uchwały  0704031 (60KB)
Załącznik nr 1 do uchwały image.gif 070431_zalacznik_nr_1 (492KB)

Nr IV/32/2007
w sprawie uzyskania opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego w związku z zamiarem zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Treść uchwały
 0704032 (70KB)
Załącznik nr 1 do uchwały image.gif 0704032_zalacznik_nr_1 (344KB)


Nr IV/33/2007
w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0704033  (89KB)

Zmieniona uchwałami: nr XIX/183/2008 z dn. 27.02.2008, nr IX/86/2011 z dn. 15.06.2011


Nr IV/34/2007 w sprawie przyznania nagrody „Grand Hillerod” dla młodego starogardzianina za rok 2006.
Treść uchwały  0704034 (81KB)

Nr IV/35/2007
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego w 2007 roku.

Treść uchwały
  0704035 (112KB)


Nr V/36/2007
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięcia mandatu.
Treść uchwały
 0705036 (71KB)


Nr V/37/2007
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Związku Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu.
Treść uchwały
 0705037 (74KB)


Nr V/38/2007
w sprawie ustalenia zasad kierowania radnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański w podróż służbową krajową lub zagraniczna oraz rozliczania zwrotu kosztów z tego tytułu.
Treść uchwały
 0705038 (154KB)
Załącznik nr 1  do uchwały  0705038_zalacznik_nr_1 (520KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0705038_zalacznik_nr_2 (380KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0705038_zalacznik_nr_3 (336KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0705038 _zalacznik_nr_4 (363KB) 
Załącznik nr 5 do uchwały
 0705038_zalacznik_nr_5 (426KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0705038_zalacznik_nr_6 (190KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0705038_zalacznik_nr_7 (200KB)

straciła moc uchwałą VII/45/2015 z 25.02.2015

Nr V/39/2007
w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Zarządu Powiatu Starogardzkiego zmierających do komunalizacji Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0705039 (71KB)

Nr V/40/2007
w sprawie odwołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały
 0705040 (88KB)

Nr V/41/2007
w sprawie powołania Sekretarza Miejskiego.
Treść uchwały
 0705041 (85KB)

Nr V/42/2007
zmieniająca Uchwałę Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0705042 (147KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 93 poz 1445 z dnia 11.05.2007 r.

Nr VI/43/2007
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 r.
Treść uchwały
  0706043 (96KB)
Charakterystyka  0705043_charakterystyka (110KB)
Tablica informacyjna nr 1  0706043_tablica_informacyjna (176KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_1 (117KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_2 (125KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_3 (107KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_4 (107KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_5 (285KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_6 (50KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_7 (48KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_8 (52KB)
Załącznik nr 9 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_9 (45KB)
Załącznik nr 10 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_10 (80KB)
Załącznik nr 11 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_11 (66KB)
Załącznik nr 12 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_12 (46KB)
Załącznik nr 13 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_13 (48KB)
Załącznik nr 14 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_14 (49KB)
Załącznik nr 15 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_15 (73KB)
Załącznik nr 16 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_16 (44KB)
Załącznik nr 17 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_17 (103KB)
Załącznik nr 18 do uchwały  0706043_zalacznik_nr_18 (351KB)

 zmieniona uchwałami nr: VII/55/2007 z dn. 21.03.2007, IX/60/2007 z dn. 25.04.2007, XI/89/2007 z dn. 20.06.2007, XII/100/2007 z dn. 29.08.2007, XIV/116/2007 z dn. 26.09.2007, XV/142/20007 z dn. 24.10.2007, XVI/143/2007 z dn. 21.11.2007, XVII/150/2007 z dn. 19.12.2007

Nr VI/44/2007 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0706044 (93KB)

Nr VI/45/2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Starogardu Gd. Nr I/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały
 0706045 (61KB)


Nr VI/46/2007
w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0706046 (100KB)
Tablica informacyjna  0706046_tablica_informacyjna (191KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0706046_zalacznik_nr_1 (71KB)
Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę: Nr IX/64/2007 z dn. 25.04.2007, Nr XI/90/2007 z dn. 20.06.2007, Nr XII/103/2007 z dn. 29.08.2007, Nr XIV/117/2007 z dn. 26.09.2007

Straciła moc uchwałą nr XVIII/173/2008 z dnia 30.01.2008

Nr VI/47/2007 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Treść uchwały
 0706047 (61KB)
Załącznik nr 1 do uchwały image.gif 0706047_zalacznik_nr_1 (303KB)
Załącznik nr 2 do uchwały image.gif 0706047_zalacznik_nr_2 (348KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 113 poz. 1875 z dnia 25.06.2007 r.

 zmieniona uchwałą nr XXXIV/315/2008 z dn. 22.12.2008

Nr VI/48/2007
w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.
Treść uchwały
 0706048 (61KB)
Załącznik nr 1 do uchwały image.gif 0706048_zalacznik_nr_1 (260KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 113 poz. 1876 z dnia 25.06.2007 r.

Nr VI/49/2007 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych mianowanych pracowników samorządowych.
Treść uchwały
 0706049 (67KB)

Nr VI/50/2007
w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” z siedzibą w Elblągu.
Treść uchwały
 0706050 (64KB)

Nr VI/51/2007
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków.
Treść uchwały
 0706051 (92KB)
Załącznik do uchwały  0706043_zalacznik (113KB)

Nr VII/52/2007 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/356/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały  0707052 (64KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75 poz. 1123 z dnia 05.04.2007 r.


Nr VII/53/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejska Starogard Gdański w 2007 roku.
Treść uchwały
 0707053 (67KB) 
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 75 poz. 1122 z dnia 05.04.2007 r.

Nr VII/54/2007 w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Kazimierza Deyny.
Treść uchwały  0707054 (73KB)
Załącznik do uchwały  0707054_zalacznik (60KB)

Nr VII/55/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 1).

Treść uchwały
 0707055 (67KB)
Załącznik do uchwały  0707055_zalacznik (37KB)

Nr VII/56/2007
w sprawie poręczenia spłaty pożyczki na realizację przedsięwzięcia budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”.

Treść uchwały
 0707056 (71KB)

Nr VII/57/2007 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Miejską Starogard Gdański na dofinansowanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółki z o.o. w Starogardzie Gdańskim poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Treść uchwały  0707057 (67KB)
zmieniona uchwałą nr XL/362/2009 z dn. 27.05.2009

Nr VIII/58/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego i Sekretarza Miejskiego o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub współpracy z tymi organami.
Treść uchwały
 0708058 (64KB)
Załącznik do uchwały  0708058_zalacznik (1184KB)
 
straciła moc uchwałą nr XVI/147/2007 z dn. 21.11.2007

Nr IX/59/2007 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Alei Armii Krajowej, Lubichowskiej i Żwirki i Wigury.

Treść uchwały  0709059 (65KB)

Nr IX/60/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 2).

Treść uchwały  0709060 (92KB)
Załącznik nr 1 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_1 (49KB)
Załącznik nr 2 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_2 (53KB)
Załącznik nr 3 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_3 (69KB)
Załącznik nr 4 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_4 (71KB)
Załącznik nr 5 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_5 (125KB)
Załącznik nr 6 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_6 (46KB)
Załącznik nr 7 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_7 (51KB)
Załącznik nr 8 do uchwały  0709060_zalacznik_nr_8 (102KB)

Nr IX/61/2007
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Treść uchwały
 0709061 (64KB)
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr X/87/2007 

Nr IX/62/2007 w sprawie udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w realizacji projektu pn.: „Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim – I etap” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
Treść uchwały
 0709062 (79KB)

Nr IX/63/2007
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008-2010 na współfinansowanie realizacji części nieinwestycyjnej projektu pn. „Utworzenie stref rekreacji dziecięcej w Starogardzie Gdańskim – I etap” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009.
Treść uchwały
  0709063 (73KB)

Nr IX/64/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2007 z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0709064 (66KB)

Nr IX/65/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Miejskiej Starogard Gdański nieruchomości Skarbu Państwa.
Treść uchwały
 0709065 (64KB)


Nr IX/66/2007
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański w 2007 roku.
Treść uchwały
 0709066 (74KB)
 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 110 poz. 1813 z dnia 20.06.2007 r.


Nr IX/67/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej w Starogardzkim Centrum Kultury.
Treść uchwały
  0709067 (63KB)

Nr IX/68/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0709068 (74KB)

zmieniona uchwałą nr X/81/2007 z dn. 23.05.2007

Utraciła moc uchwałą nr VII/53/2011 z dn. 06.04.2011

Nr IX/69/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.

Treść uchwały  0709069 (75KB)

 Utracił amoc uchwałą nr VII/54/2011 z dnia 06.04.2011

Nr IX/70/2007 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdański.
Treść uchwały
 0709070  (74KB)

Utraciła moc uchwałą VII/55/2011 z dnia 06.04.2011

Nr IX/71/2007 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały (81.8 KB)

Nr IX/72/2007 w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  0709072 (231KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 109 poz. 1764 z dnia 19.06.2007 r.
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XV/134/2007 z dn. 24.10.2007

straciła moc uchwałą nr XXXIII/300/2012 z dn. 28.11.2012


Nr IX/73/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
Treść uchwały
 0709073 (62KB) 

Nr X/74/2007
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
Teść uchwały
 0710074 (67KB)

Nr X/75/2007
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0710075 (2176KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 122 poz. 2164 z dnia 31.07.2007 r.

straciła moc uchwałą nr LV/513/2014 z dn. 25.06.2014

Nr X/76/2007 w sprawie przekazania środków finansowych na podniesienie kapitału zakładowego "Towarzystawa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0710076 (68KB)

Nr X/77/2007 w sprawie współdziałania z Gminą Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0710077 (63KB)

Nr X/78/2007 w sprawie współdziałania z Gminą Sopot.
Treść uchwały
 0710078 (66KB)

Nr X/79/2007 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały
 0710079 (64KB)

Nr X/80/2007 zmieniająca uchwałę NR XLII/407/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania nagród Rady Miejskiej dla maturzystów.
Treść uchwały
 0710080 (64KB)

Nr X/81/2007 zmieniająca wchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0710081 (73KB)

zmieniona uchwałą nr XII/104/2007 z dn. 29.08.2007

Nr X/82/2007 w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego".
Treść uchwały
 0710082 (67KB)

Nr X/83/2007 w sprawie odwołania radnego Tomasza Walczaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Kultury i Promocji Miasta.
Treść uchwały
 0710083 (64KB)

Nr X/84/2007 w sprawie opinii Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego dotyczącej miejsca usytuowania i urządzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Treść uchwały
 0710084 (669KB)

Nr X/85/2007 w sprawie nadania imienia Michała Faryseja Galerii "A" działającej w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0710085 (70KB)

Nr X/86/2007 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach.
Treść uchwały
 0710086 (62KB)

Nr X/87/2007 zmieniająca uchwałę nr IX/61/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Treść uchwały
 0710087 (64KB) 

Nr XI/88/2007 w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Kościuszki, Jana Pawła II, Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0711088 (387KB)
 Załącznik graficzny - 1 (7500KB)
 Załącznik graficzny - 2 (7426KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 136 poz. 2481 z dnia 12.09.2007 r.

zmieniona uchwałą nr LIII/458/2010 z dn. 31.03.2010


Nr XI/89/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 3).

Treść uchwały  0711089 (90KB)
 Załącznik nr 1 (50KB)
 Załącznik nr 2 (55KB)
 Załącznik nr 3 (125KB)
 Załącznik nr 4 (47KB)
 Załącznik nr 5 (46KB)
 Załącznik nr 6 (48KB)
 Załącznik nr 7 (53KB)

Nr XI/90/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2007 z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0711090 (65KB)

Nr XI/91/2007 w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Miejską Starogard Gdański w drodze darowizny dokonanej przez Województwo Pomorskie.
Treść uchwały
 0711091 (86KB)

Nr XI/92/2007 w sprawie sprzedaży lokali gminnych.

Treść uchwały 0711092 (68KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 137 poz. 2499 z dnia 14.09.2007 r.


Nr XI/93/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjmowania do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Starogardzie Gdańskim bezdomnych psów z terenu Gminy Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0711093  (62KB)
 Załącznik (63KB) 

Nr XI/94/2007 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

Treść uchwały  0711094 (67KB)
image.gif Załącznik  (321KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 137 poz. 2500 z dnia 14.09.2007 r.


Nr XI/95/2007 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
Treść uchwały
 0711095 (61KB)
image.gif Załącznik (298KB) 
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 137 poz. 2501 z dnia 14.09.2007 r.


Nr XI/96/2007
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Słonecznej.

Treść uchwały  0711096 (65KB)
image.gif Załącznik  (247KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 137 poz. 2502 z dnia 14.09.2007 r.


Nr XI/97/2007
w sprawie nadania nazw ulicom.
Treść uchwały
 0711097 (66KB)
image.gif Załącznik nr 1 (214KB)
image.gif Załącznik nr 2 (270KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 137 poz. 2503 z dnia 14.09.2007 r.


Nr XI/98/2007
w sprawie pochówku dzieci martwo urodzonych, których zwłoki nie zostały zabrane ze szpitala przez najbliższą rodzinę.

Treść uchwały  0711098 (62KB)

Nr XI/99/2007
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych na ławników sądów powszechnych.
Treść uchwały
  071199 (62KB)
 

Nr XII/100/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 4).
Treść uchwały  0712100 (99KB)
 Załącznik nr 1 (53KB)
 Załącznik nr 2 (57KB)
 Załącznik nr 3 (72KB)
 Załącznik nr 4 (126KB)
 Załącznik nr 5 (47KB)
 Załącznik nr 6 (46KB)
 Załącznik nr 7 (49KB)
 Załącznik nr 8 (46KB)
 Załącznik nr 9 (51KB)

Nr XII/101/2007 w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności Gminy Miejskiej Starogard Gdański i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Treść uchwały
 0712101 (73KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 161 poz. 3093 z dnia 10.12.2007 r.

Utraciła moc uchwałą nr LVIII/503/2010 z dn. 30.06.2010


Nr XII/102/2007 zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Treść uchwały  0712102 (85KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 161 poz. 3094 z dnia 10.12.2007 r.


Nr XII/103/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2007 z dnia 28 lutego 2007 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.
Treść uchwały
 0712103 (72KB)

Nr XII/104/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0712104  (74KB)

Nr XII/105/2007 w sprawie przyjęcia „Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Starogardu Gdańskiego”.

Treść uchwały  0712105 (70KB)

Nr XII/106/2007
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

Treść uchwały
 0712106 (75KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 161 poz. 3095 z dnia 10.12.2007 r.

zmieniona uchwałami: nr XXIII/230/2008 z dn. 14.05.2008, nr XXXI/282/2008 z dn. 22.10.2008, nr LVI/493/2010 z dn. 25.05.2010

uchylona uchwałą nr XIV/122/2011 z dnia 28.09.2011

Nr XII/107/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do porozumienia pod nazwą „Golgota Kociewia”.

Treść uchwały  0712107 (77KB)

Nr XII/108/2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub nieruchomości rolnej oraz na zastosowanie umownej stawki procentowej w przypadku rozłożenia na raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Treść uchwały  0712108 (80KB)

 straciła moc uchwałą nr XV/141/2007 z dn. 24.10.2007

Nr XII/109/2007 zobowiązująca Prezydenta Miasta do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Starogard Gdański oraz opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego.

Treść uchwały
 0712109 (63KB)

Nr XII/110/2007 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej remontu tzw. Murów miejskich.

Treść uchwały  0712110 (61KB)

Nr XII/111/2007 w sprawie zobowiązania Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały
 0712111 (63KB)

Nr XII/112/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/462/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały
  0712112 (63KB) 

Nr XIII/113/2007 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0713113 (67KB)
 Załącznik (41KB) 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2620 z dnia 4.10.2007 r.

utraciła moc uchwałą nr XXXVIII/342/2009 z dn. 17.03.2009

Nr XIII/114/2007 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Treść uchwały
 0713114 (67KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141 poz. 2621 z dnia 4.10.2007 r.

Nr XIV/115/2007 w sprawie przyznania „Nagrody Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego dla najlepszego maturzysty”.

Treść uchwały   0714115 (80KB)

Nr XIV/116/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2001 rok (zmiana 5).

Treść uchwały
 0714116 (106KB)
 Załącznik nr 1 (56KB)
  Załącznik nr 2 (63KB)
 Załącznik nr 3 (72KB)
 Załącznik nr 4 (128KB)
 Załącznik nr 5 (47KB)
 Załącznik nr 6 (46KB)
 Załącznik nr 7 (46KB)
 Załącznik nr 8 (46KB)
 Załącznik nr 9 (52KB)

Nr XIV/117/2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/46/2007 z dnia 28 lutego 2007. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

Treść uchwały  0714117 (68KB)

Nr XIV/118/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim – Etap II”.

Treść uchwały
 0714118 (66KB)

Nr XIV/119/2007 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Treść uchwały  0714119 (81KB)
 Załącznik nr 1 (87KB)
 Załącznik nr 2 (114KB)
 Załącznik nr 3 (98KB)
 Załącznik nr 4 (119KB)
 Załącznik nr 5 (84KB)
 Załącznik nr 6 (109KB)
 Załącznik nr 7 (110KB)
 ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych (78KB)
 ZN-1A Dane o nieruchomościach (78KB)
 ZN-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (70KB)
 ZR-1A Dane o nieruchomościach rolnych (78KB)
  ZR-1B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (68KB)
 ZW Dane o współwłaścicielach/współposiadaczach/współużytkownikach (72KB) 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 157 poz. 2970 z dnia 28.11.2007 r.

straciła moc uchwała nr XXXI/279/2008 z dn. 22.10.2008


Nr XIV/120/2007 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0714120 (145KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pom. Nr 155 poz. 2910 z dnia 20.11.2007 r.  

zmieniona uchwałą nr XXXI/278/2008 z dn. 22.10.2008

Nr XIV/121/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały  0714121 (115KB)
Uchwała zmieniająca bieżącą uchwałę: Nr XVI/131/2007 z dn. 24.10.2007, nr XXXI/278/2008 z dn. 22.10.2008
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 155 poz. 2911 z dnia 20.11.2007 r.

Nr XIV/122/2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0714122 (68KB)

straciłamoc uchwałą nr XXIII/221/2008 z dn. 14.05.2008

Nr XIV/123/2007 w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego.

Treść uchwały  0714123 (73KB)

Nr XIV/124/2007 w sprawie współdziałania z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Treść uchwały
 0714124 (68KB)
 Załącznik (110KB)

Nr XIV/125/2007 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.
Treść uchwały  0714125 (67KB)

Nr XIV/126/2007 w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Hallera.

Treść uchwały
 0714126 (62KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 155 poz. 2912 z dnia 20.11.2007 r.


Nr XIV/127/2007 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach.
Treść uchwały  0714127 (60KB)

Nr XV/128/2007
w sprawie ustalenia regulaminu wyboru ławników.
Treść uchwały  0715128 (95KB)

Nr XV/129/2007 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.
Treść uchwały
 0715129 (62KB)

Nr XV/130/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0715130 (83KB)

Nr XV/131/2007 zmieniająca uchwałę Nr XIV/121/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0715131 (92KB)
 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 160 poz. 3069 z dnia 7.12.2007 r.

 

Nr XV/132/2007 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/462/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Treść uchwały  0715132 (68KB)

Nr XV/133/2007 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/211/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 5 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0715133 (66KB)
 Załącznik do uchwały (44KB)

straciła moc uchwałą XLIX/508/2018 z 24.01.2018

Nr XV/134/2007 zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”.
Treść uchwały  0715134 (78KB)

 Dziennik Urzędowy Nr 2 poz 69 z dn. 16.01.2008

Nr XV/135/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały
 0715135 (211KB)
image.gif Załącznik do uchwały nr 1 (1119KB)
 Załącznik do uchwały nr 2 (102KB)
 Załącznik do uchwały nr 3 (102KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 18, poz. 455 z dnia 7.03.2008 r.
  


Nr XV/136/2007
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewska, Kociewską, Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  0715136 (266KB)
 Załącznik do uchwały nr 1  (1.5 MB)
 Załącznik do uchwały nr 2 (92KB)
 Załącznik do uchwały nr 3 (92KB)

Dziennik Urzędowy nr 3 poz. 96 z dn. 17.01.2008


Nr XV/137/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.
Treść uchwały
 0715137 (94KB)

Nr XV/138/2007 w sprawie zawarcia „Umowy o przyjaźni, współpracy i nawiązaniu stosunków bliźniaczych między Starogardem Gdańskim (Rzeczpospolita Polska) a Centralnym Rejonem Miasta Kalinigradu (Federacja Rosyjska).
Treść uchwały  0715138 (90KB)
 Załącznik do uchwały nr 1 (90KB)

Nr XV/139/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do porozumienia z Powiatem Starogardzkim dotyczącego wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Starogardzkiego.
Treść uchwały
 0715139 (81KB)

Nr XV/140/2007 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Starogard Gdański do stowarzyszenia pn. Związek Samorządów Na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach.
Treść uchwały  0715140 (68KB)
 Załącznik do uchwały nr 1 (4198KB)
zmieniona uchwałą Nr XX/201/2008 z dnia 26.03.2008
 


Nr XV/141/2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe lub nieruchomości rolnej oraz na zastosowanie umownej stawki procentowej w przypadku rozłożenia ma raty niespłaconej części opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Treść uchwały
 0715141 (68KB)

straciła moc uchwałami nr: XX/202/2008 z dn. 26.03.2008, VII/44/2015 z 25.02.2015

Nr XV/142/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 6).

Treść uchwały  0715142 (109KB)
 Załącznik do uchwały nr 1 (53KB)
 Załącznik do uchwały nr 2 (54KB)
 Załącznik do uchwały nr 3 (72KB)
 Załącznik do uchwały nr 4 (47KB)
 Załącznik do uchwały nr 5 (46KB)
 Załącznik do uchwały nr 6 (52KB)

 

Nr XVI/143/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 7).
Treść uchwały  0716143 (91KB)
 Załącznik do uchwały nr 1 (52KB)
 Załącznik do uchwały nr 2 (55KB)
 Załącznik do uchwały nr 3 (72KB)
 Załącznik do uchwały nr 4 (129KB)
 Załącznik do uchwały nr 5 (47KB)
 Załącznik do uchwały nr 6 (52KB)

Nr XVI/144/2007 w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczonych do wydania w 2008 roku.

Treść uchwały
0716144 (50KB)

Nr XVI/145/2007 zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Treść uchwały 0716145 (65KB)

Nr XVI/146/2007 w sprawie przekazania przez Gminę Miejską Starogard Gdański kamiennej kostki brukowej na rzecz Gminy i Miasta Pelplin.

Treść uchwały
 0716146 (101KB)

Nr XVI/147/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego i Sekretarza Miejskiego o obowiązku złożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 lub współpracy z tymi organami.
Treść uchwały
 0716147 (67KB)
 Załącznik do uchwały (545KB)

Nr XVI/148/2007 w sprawie odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XI/88/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kościuszki, Jana Pawła II, Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim.
Treć uchwały  0716148 (177KB)

Nr XVI/149/2007
w sprawie odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego Nr XIV/127/2007 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach.

Treść uchwały
 0716149 (67KB)

Nr XVII/150/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2007 rok (zmiana 8).
Treść uchwały  0717150 (82KB)
 Załącznik nr 1 do uchwały (51KB)
 Załącznik nr 2 do uchwały (130KB)
 Załącznik nr 3 do uchwały (46KB)

Nr XVII/151/2007 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Treść uchwały 0717151 (98KB)

Nr XVII/152/2007 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury osób wybieranych w wyborach uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim – Wydział Pracy na lata 2008 – 2011.

Treść uchwały  0717152  (66KB)

Nr XVII/153/2007
w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Bukowej.
Treść uchwały  0717153 (65KB)
 Załącznik nr 1 (415KB)
 Załącznik nr 2 (442KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 1041 z dnia 6.05.2008 r. 


Nr XVII/154/2007 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Chełmońskiego.

Treść uchwały  0717154 (65KB)
 Załącznik nr 1 (492KB)
 Załącznik nr 2 (502KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 1042 z dnia 6.05.2008 r.

Nr XVII/155/2007 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Traugutta.
Treść uchwały  0717155 (67KB)
 Załącznik nr 1 (385KB)
 Załącznik nr 2 (529KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 1043 z dnia 6.05.2008 r.

 

 

Nr XVII/156/2007 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Kolejowej.
Treść uchwały  0717156 (67KB)
 Załącznik nr 1 (375KB)
 Załącznik nr 2 (495KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 10441 z dnia 6.05.2008 r.

Nr XVII/157/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Starogard Gdański w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Treść uchwały  0717157 (72KB)

Nr XVII/158/2007
w sprawie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „STAR-Wik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim na lata 2007-2012.

 

Treść uchwały  0717158 (78KB)
 Załącznik (137KB)
 Tabela nr 1 (115KB)
 Tabela nr 2 (124KB)
 Tabela nr 3 (118KB)
 Tabela nr 4 (113KB)
 Tabela nr 5 (114KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 33 poz. 1045 z dnia 6.05.2008 r.

Nr XVII/159/2007 w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Kultury Niemieckiej.
Treść uchwały  0717159 (65KB)

Nr XVII/160/2007 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Treść uchwały  0717160 (79KB)

zmieniona uchwałą nr XXIII/231/2008 z dn. 14.05.2008

Utraciła moc uchwałą nr XLIX/433/2009 z dn. 21.12.2009

Nr XVII/161/2007 w sprawie współdziałania z Powiatem Starogardzkim.

Treść uchwały  0717161 (64KB)

Nr XVII/162/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntów na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.
Treść uchwały  0717162 (97KB)

Nr XVII/163/2007 w sprawie ustalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na 2008 rok.

Treść uchwały  0717163 (70KB)
 Załącznik do uchwały (85KB)

 

Liczba odwiedzin : 1179
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2007-01-24 14:24:00
Czas publikacji: 2018-02-15 13:25:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak