Karty Informacyjne 

 
Karty Informacyjne 
     W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Miasta Starogard Gdański przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie miasta.
     Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).Karta typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B
- Decyzje i postanowienia,
- Wskazania lokalizacyjne
 
Karta typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy
 
Karta typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Karta typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii
 
Karta typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Karta typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
- Inne dokumenty

Wyszukiwanie kart w Wykazie 
 
Liczba odwiedzin : 809
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Laskowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Lempkowski
Czas wytworzenia: 2007-03-09 19:11:00
Czas publikacji: 2007-03-09 19:11:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak