002. Uchwały Rady Miejskiej I Kadencji Samorządu podjęte w 1991 roku 

 

​ 

 

Nr XI/68/91 z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie składowania odpadów poprodukcyjnych na wysypisku miejskim położonym na gruntach wsi Linowiec.
Treść uchwały  9111068 (45.9 KB)

Nr XI/69/91 w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Treść uchwały  9111069 (312.5 KB)

Nr XI/70/91 w sprawie zmiany stawek i ustalenia dalszych opłat za świadczenie usług w ramach działalności targowiska określonych Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/45/90 z dnia 30.10.1990r.
Treść uchwały  9111070 (40.2 KB)

Nr XI/71/91 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Treść uchwały  9111071 (37.1 KB)

Nr XI/72/91 w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd.
Treść uchwały  9111072 (39.6 KB)

Nr XI/73/91 w sprawie zmian w komisjach Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9111073 (40.8 KB)

Nr XI/74/91 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do ustalenia nagrody z funduszu nagród dla Prezydenta i Wiceprezydenta.
Treść uchwały  9111074 (36.4 KB)

Nr XII/75/91 w sprawie podatku od środków transportowych.
Treść uchwały  9112075 (36.8 KB)

Nr XII/76/91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 1990r.
Treść uchwały  9112076 (39.7 KB)

Nr XII/77/91 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
Treść uchwały  9112077 (38.1 KB)

Nr XII/78/91 w sprawie budżetu miasta na rok 1991.
Treść uchwały  9112078 (37.4 KB)

Nr XII/79/91 w sprawie nadania nazw nowym ulicom oraz numeracji porządkowych nieruchomości.
Treść uchwały  9112079 (40.3 KB)

Nr XII/80/91 w sprawie ustalenia opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów.
Treść uchwały  9112080 (51.4 KB)

Nr XII/81/91 w sprawie wniosku o przejęcie majątku kina „Sokół".
Treść uchwały  9112081 (35.9 KB)

Nr XII/82/91 w sprawie nabycia gruntu w mieście Starogard Gd przy ulicy Lubichowskiej i ulicy Żwirki i Wigury.
Treść uchwały  9112082 (37 KB)

Nr XII/83/91 w sprawie umieszczenia urządzeń reklamowych na terenach miejskich.

Treść uchwały  9112083 (74.4 KB)

utraciła moc uchwałą nr XXXIX/358/2009 z dn. 22.04.2009

Nr XII/84/91 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9112084 (49.3 KB)

Nr XII/85/91 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Miejskiego, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

Treść uchwały  9112085 (69.9 KB)

Nr XII/86/91 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta i wiceprezydenta miasta.
Treść uchwały  9112086 (51 KB)

Nr XIII/87/91 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9113087 (49.9 KB)

Nr XIII/88/91 w sprawie funkcjonowania opieki zdrowotnej.
Treść uchwały  9113088 (37.1 KB)

Nr XIII/89/91 w sprawie sprzedaży gruntów w mieście Starogard Gdański przy ulicach: Tczewskiej, Pelplińskiej, Kochanki, Magazynowej, Pomorskiej i Plac 1 Maja.
Treść uchwały  9113089 (44.6 KB)

Nr XIII/90/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów w mieście Starogard Gdański przy ulicach: Krzywa-Kościuszki, Norwida, Kochanki i Plac 1 Maja 2a.
Treść uchwały  9113090 (40.5 KB)

Nr XIII/91/91 w sprawie zmiany działki położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Pelplińskiej na działkę położoną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Pelplińskiej na działkę położoną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Fornalskiej.
Treść uchwały  9113091 (36.5 KB)

Nr XIII/92/91 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść uchwały  9113092 (35.2 KB)

Nr XIII/93/91 w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej.
Treść uchwały  9113093 (40.7 KB)

Nr XIII/94/91 w sprawie przyznania medalu "Za Zasługi dla Starogardu Gdańskiego"

Treść uchwały  9113094 (177.5 KB)

Nr XIII/95/91 w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji porządkowych nieruchomości.
Treść uchwały  9113095 (37.1 KB)

Nr XIII/96/91 w sprawie nazw ulic.
Treść uchwały  9113096 (37.3 KB)

Nr XIII/97/91 w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim na kadencję 1991-1994.
Treść uchwały  9113097 (40.1 KB)

Nr XV/98/91 w sprawie podziału przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9115098 (48.8 KB)

Nr XVI/99/91 w sprawie ustalenia przepisów prawa miejscowego oraz określenie warunków przestrzegania prawa i porządku publicznego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9115099 (75.8 KB)

Nr XV/100/91 zmieniająca uchwałę Nr VII/45/90 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 30 października 1990r. w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9115100 (59.3 KB)

Nr XV/101/91 w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/90 z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc handlowych na terenie miasta i ustalenia opłaty targowej za handel na tych miejscach.
Treść uchwały  9115101 (47 KB)

Nr XVI/102/91 w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji porządkowych nieruchomości.

Treść uchwały  9116102 (78.9 KB)

Nr XVI/103/91 w sprawie zmiany statutu Gminy Miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9116103 (48.9 KB)

Nr XVI/104/91 w sprawie zmiany działki położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Żwirki i Wigury na działkę położoną w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Południowej.
Treść uchwały  9116104 (37.2 KB)

Nr XVI/105/91 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Treść uchwały  9116105 (37 KB)

Nr XVI/106/91 w sprawie zmiany działki położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Darowanej.
Treść uchwały  9116106 (36.4 KB)

Nr XV/107/91 w sprawie zmiany działek przy ul. Lubichowskiej 71 w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały   9115107  (36.7 KB)

Nr XV/108/91 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Iwaszkiewicza.
Treść uchwały  9115108 (48.1 KB)

Nr XVI/109/91 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem oraz nabycia garażu na własność przy ul. Peplińskiej, Al. Wojska Polskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Osiedlowej, ul. Konopnickiej, Wróblewskiego, ul. Farmaceutów i Ściegennego.
Treść uchwały  9116109 (55.6 KB)

Nr XVI/110/91 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Al. Wojska Polskiego.
Treść uchwały  9116110 (37.7 KB)

Nr XVI/111/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów w mieście Starogard Gdański przy ulicach: Prusa, Południowej, Wilińskiego, Rybińskiego - Jagiełły, Skośnej, Rolnej.
Treść uchwały  9116111 (42.7 KB)

Nr XVI/112/91 w sprawie sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntów położonych w Starogardzie Gdańskim przy ulicach: Lubichowskiej 21, Pomorskiej 12, Działkowej 9 i 15.
Treść uchwały  9116112 (37 KB)

Nr XVI/113/91 w sprawie przetargu na oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu pod garaż w mieście Starogard Gdański przy ulicach: Magazynowej i Pelplińskiej.
Treść uchwały  9116113 (39.4 KB)

Nr XVI/114/91 w sprawie przetargu na zbycie gruntów w mieście Starogard Gdański przy ulicach: Hermanowskiej, Derdowskiego, Osiedle Wiejska, Chojnicka.
Treść uchwały  9116114 (39.7 KB)

Nr XVI/115/91 w sprawie nabycia gruntu w mieście Starogard Gdański przy ulicy Parkowej, Lubichowskiej i Żwirki i Wigury.
Treść uchwały  9116115 (41.5 KB)

Nr XVII/116/91 w sprawie honorowego obywatelstwa miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9117116 (35.4 KB)

Nr XVII/117/91 w sprawie przyznania medalu „Za Zasługi dla Starogardu Gdańskiego".
Treść uchwały  9117117 (35 KB)

Nr XVII/118/91 w sprawie zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej.
Treść uchwały  9117118 (41 KB)

Nr XVII/119/91 w sprawie zbycia w drodze przetargu gruntów w mieście Starogard Gdański przy ul. 6-Marca.
Treść uchwały  9117119 (39.5 KB)

Nr XVII/120/91 w sprawie nabycia gruntu w m. Starogardzie Gdańskim przy ulicy Dąbrowskiego.
Treść uchwały  9117120 (39.6 KB)

Nr XVII/121/91 zmieniająca uchwałę Nr VII/44/90 Rady Miejskiej z dnia 30 października 1990r. w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Targowisko Miejskie przy Zarządzie Miejskim.
Treść uchwały  9117121 (45.1 KB)

Nr XVII/122/91 w sprawie ustalenia ceny urzędowej za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9117122 (44.8 KB)

Nr XVIII/123/91 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych i wstawieniu na ich miejsce kandydatów z tych samych list wyborczych.
Treść uchwały  9118123 (36.1 KB)

Nr XVIII/124/91 w sprawie nabycia gruntu w mieście Starogard Gdański przy ulicy Wilińskiego.
Treść uchwały  9118124 (36.5 KB)

Nr XVIII/125/91 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem oraz nabycia garażu na własność, położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicach: Rybińskiego, Al. Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Sikorskiego, Ściegennego, Traugutta, Lubichowskiej, Konopnickiej.
Treść uchwały  9118125 (54.5 KB)

Nr XVIII/126/91 w sprawie poprawy estetyzacji miasta Starogardu Gdańskiego w zakresie budownictwa.
Treść uchwały  9118126 (51.1 KB)

Nr XVIII/127/91 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej do spółki.
Treść uchwały  9118127 (45.1 KB)

Nr XVIII/128/91 w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy Al. Wojska Polskiego.
Treść uchwały  9118128 (37.1 KB)

Nr XVIII/129/91 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 1991r.
Treść uchwały  9118129 (39 KB)

Nr XVIII/130/91 w sprawie przejęcia mienia państwowego.
Treść uchwały  9118130 (37.8 KB)

Nr XIX/131/91 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9119131 (48.7 KB)

Nr XVIII/132/91 w sprawie nabycia gruntu w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kasprzaka i Korytyskiej.
Treść uchwały  9118132 (40.4 KB)

Nr XVIII/133/91 w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
Treść uchwały  9118133 (63.3 KB)

Nr XVIII/134/91 w sprawie zaskarżenia decyzji.
Treść uchwały  9118134 (40.8 KB)

Nr XVIII/135/91 w sprawie zaskarżenia decyzji.
Treść uchwały  9118135 (37.4 KB)

Nr XVIII/136/91 w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9118136 (55.6 KB)

Nr XVIII/137/91 w sprawie wyboru delegatów na sejmik.
Treść uchwały  9118137 (52.8 KB)

Nr XVIII/138/91 w sprawie wyboru członka zarządu.
Treść uchwały  9118138 (49.4 KB)

 

Nr XVIII/139/91 w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego oraz powołania z-cy przewodniczącego komisji Gospodarki Miejskiej, Handlu i Rzemiosła.
Treść uchwały  9118139 (63.3 KB)

Nr XIX/139A/91 w sprawie powołania składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały  9118139A (95.5 KB)

Nr XIX/140/91 w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.
Treść uchwały  9119140 (54.8 KB)

Nr XIX/141/91 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Paderewskiego.
Treść uchwały  9119141 (57.5 KB)

Nr XIX/142/91 w sprawie wniosku o przejęcie nieruchomości wraz z budynkami mieszkalnymi będącymi we władaniu Nadbałtyckich Zakładów Przemysłu Skórzanego „NEPTUN".
Treść uchwały  9119142 (60.7 KB)

Nr XIX/143/91 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej.
Treść uchwały  9119143 (56.3 KB)

Nr XIX/144/91 w sprawie nazewnictwa ulic.
Treść uchwały  9119144 (52.2 KB)

Nr XIX/145/91 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/91 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 11 września 1991r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9119145 (60.8 KB)

Nr XX/146/91 w sprawie zmiany składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
Treść uchwały  9120146 (86.9 KB)

Nr XX/147/91 w sprawie nabycia gruntu w mieście Starogard Gdański przy ulicy Broniewskiego.
Treść uchwały  9120147 (35.9 KB)

Nr XX/148/91 o zmianie uchwały Nr XVI/99/91 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 1991r. w sprawie ustalenia przepisów prawa miejscowego oraz określenia warunków przestrzegania prawa i porządku publicznego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.
Treść uchwały  9120148 (47.2 KB)

Nr XX/149/91 w sprawie ustanowienia przedstawicieli Gminy do Zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia umowy spółki.
Treść uchwały  9120149 (35.9 KB)

Nr XXI/150/91 w sprawie nadania nazw ulicom.
Treść uchwały  9121150 (68.4 KB)

Nr XX/151/91 w sprawie opłat za korzystanie z parkingu i targowiska miejskiego.
Treść uchwały  9120151 (59.9 KB)

Nr XXI/152/91 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami oraz nabycia garażu na własność przy ul. Pelplińskiej, Konopnickiej i Al. Wojska Polskiego.
Treść uchwały  9121152 (44.9 KB)

Nr XXII/153/91 w sprawie zmian w komisjach stałych Rady Miejskiej.
Treść uchwały  9122153 (36.2 KB)

Nr XXII/154/91 w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych pomiędzy działami.
Treść uchwały  9122154 (56.4 KB)

Nr XXII/155/91 w sprawie budżetu miasta na rok 1992.
Treść uchwały  9122155 (76.5 KB)

Nr XXII/156/91 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9122156 (37.6 KB)

Nr XXII/157/91 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9122157 (56.7 KB)

Nr XXII/158/91 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego.
Treść uchwały  9122158 (55.6 KB)

Nr XXII/159/91 w sprawie utworzenia spółki.
Treść uchwały  9122159 (53.8 KB)

Nr XXII/160/91 w sprawie ustalenia cen za wodę.
Treść uchwały  9122160 (63.4 KB)

Nr XXII/161/91 zmieniająca uchwałę Nr XI/68/91 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 stycznia 1991r. w sprawie składowania odpadów poprodukcyjnych na wysypisku miejskim położonym na gruntach wsi Linowiec.
Treść uchwały  9122161 (42.5 KB)

Nr XXII/162/91 w sprawie Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „MAUSZ".
Treść uchwały  9122162 (58 KB)

Nr XXII/163/91 w sprawie nabycia od Usługowej Spółdzielni Pracy „GRYF" w likwidacji w Tczewie budynków położonych w Starogardzie Gd. przy Al. Wojska Polskiego nr 8a.
Treść uchwały  9122163 (60.5 KB)

 

 

Nr XXII/164/91w sprawie nabycia od Pana Bronisława Butowskiego gruntu położonego w Starogardzie Gd. ul. Kościuszki.
Treść uchwały  9122164 (57.1 KB)

Nr XXII/165/91 w sprawie sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym.
Treść uchwały  9122165 (59.5 KB)

Nr XXII/166/91 w sprawie sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym.
Treść uchwały  9122166 (58.6 KB)

Nr XXII/167/91 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażem oraz nabycia garażu na własność położonych przy ul. Grunwaldzkiej, Lubichowskiej i Al. Wojska Polskiego.
Treść uchwały  9122167 (65.3 KB)

Nr XXII/168/91 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.
Treść uchwały  9122168 (62.9 KB)

 

Nr XXII/169/91 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego do ustalenia nagrody z funduszu nagród dla prezydenta i wiceprezydenta.
Treść uchwały  9122169 (54.6 KB)

Nr XXIII/170/91 w sprawie zatwierdzenia kalendarium pracy Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego na 1992r.
Treść uchwały  9123170 (54.8 KB)

 

Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2009-03-19 11:01:48
Czas publikacji: 2009-03-19 11:01:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak