Akty prawa miejscowego Rady Miasta Starogard Gdański V kadencji - lata 2008-2010 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - V KADENCJA - lata 2008-2010

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
XX/202/2008
26.03.2008
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.06.2008 r. Nr 56, poz. 1574

XXII/210/200818.04.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hallera.

załącznik nr 1 (80.8 KB)

załącznik nr 2 (79.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2008 r. Nr 64, poz. 1777
XXII/211/200818.04.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Południowej.

załącznik nr 1 (119.9 KB)

załącznik nr 2 (120.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2008 r. Nr 64, poz. 1778
XXII/212/200818.04.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hillar.

załacznik nr 1 (71.1 KB)

załącznik nr 2 (65.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2008 r. Nr 64, poz. 1779
XXII/213/200818.04.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Rolnej.

załącznik nr 1 (87.7 KB)

załącznik nr 2 (88.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2008 r. Nr 64, poz. 1780
XXII/214/200818.04.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Olimpijczyków Starogardzkich.

zalącznik nr 1 (98.7 KB)

załącznik nr 2 (95 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 03.07.2008 r. Nr 64, poz. 1781
XXIII/224/200814.05.2008Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi u zbiegu ulic: Generała Władysława Sikorskiego i Gdańskiej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.07.2008 r. Nr 79, poz. 2087
XXIII/225/200814.05.2008Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy i ustalenia przebiegu drogi gminnej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.07.2008 r. Nr 79, poz. 2088
XXIII/231/200814.05.2008Uchwała zmieniająca uchwałę nr XVII/160/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.07.2008 r. Nr 79, poz. 2090
XXVIII/249/200825.06.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Broniewskiego.

załącznik nr 1 (83.6 KB)

załącznik nr 2 (52.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27.08.2008 r. Nr 96, poz. 2452
XXVIII/250/200825.06.2008

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Hallera.

załącznik nr 1 (192.5 KB)

załącznik nr 2 (212.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27.08.2008 r. Nr 96, poz. 2453
XXVIII/254/200825.06.2008Uchwała w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27.08.2008 r. Nr 96, poz. 2454
XXXI/277/200822.10.2008Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.12.2008 r. Nr 129, poz. 3115
XXXI/278/200822.10.2008Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII8352/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański na rok 2006 i 2007.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.12.2008 r. Nr 129, poz. 3116
XXXI/279/200822.10.2008

Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

załącznik nr 1 (88.2 KB)

załącznik nr 2 (114.6 KB)

załącznik nr 3 (97.1 KB)

załącznik nr 4 (126.9 KB)

załącznik nr 5 (83.4 KB)

załącznik nr 6 (108.7 KB)

załącznik nr 7 (109.1 KB)

ZN-1/A (78 KB)

ZN-1/B (68.7 KB)

ZR-1/A (77.7 KB)

ZR-1/B (67 KB)

ZL-1/A (77.9 KB)

ZW (72.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2008 r. Nr 134, poz. 3402
XXXI/280/200822.10.2008Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.12.2008 r. Nr 129, poz. 3117
XXXI/281/200822.10.2008Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2008 r. Nr 134, poz. 3403
XXXI/283/200822.10.2008Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.12.2008 r. Nr 134, poz. 3405
XXXI/284/200822.10.2008

Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013”.

załącznik (386 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23.01.2009 r. Nr 10, poz. 260
XXXIII/300/200826.11.2008

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami miasta Starogard Gdański na lata 2009-2012”

załącznik cz.1 (515.2 KB)

załącznik cz.2 (400 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2009 r. Nr 18, poz. 401
XXXIV/309/200822.12.2008Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2009 r. Nr 24, poz. 524
XXXIV/315/200822.12.2008Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2009 r. Nr 24, poz. 526
XXXIV/319/200822.12.2008

Uchwała w sprawie wprowadzenia programu sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz wolno bytujących kotów z terenu miasta Starogard Gdański.

załącznik (57.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.02.2009 r. Nr 24, poz. 527
XXXVI/330/2009
25.02.2009

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2032”.

załącznik (1.6 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1431 z dn. 28.05.2009

XXXVI/332/200925.02.2009Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu na ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1432 z dn. 28.05.2009
XXXVI/333/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik nr 1 (798.5 KB)

załącznik nr 2 (419.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1433 z dn. 28.05.2009
XXXVI/334/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (805.9 KB)

załącznik nr 2 (718.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1434 z dn. 28.05.2009
XXXVI/335/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (708.2 KB)

załącznik nr 2 (697.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1435 z dn. 28.05.2009
XXXVI/336/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (558.1 KB)

załącznik nr 2 (460.7 KB)

załącznik nr 3 (1.2 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1436 z dn. 28.05.2009
XXXVI/337/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (872.5 KB)

załącznik nr 2 (678.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1437 z dn. 28.05.2009
XXXVI/338/200925.02.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (586.1 KB)

załącznik nr 2 (1006 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz. 1438 z dn. 28.05.2009
XXXVIII/342/200917.03.2009

Uchwała w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

załącznik (40.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 59, poz. 1115 z dn. 27.04.2009
XXXIX/353/200922.04.2009Uchwała w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 116, poz. 2259 z dnia 02.09.2009
XLII/375/200924.06.2009Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 116, poz. 2260 z dnia 02.09.2009
XLII/378/200924.06.2009

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załączniki (266.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 124, poz. 2415 z dnia 17.09.2009
XLII/379/200924.06.2009

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

załącznik (112.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 124, poz. 2416 z dnia 17.09.2009
XLV/394/200926.08.2009Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański.Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 138 poz. 2564 z dn. 12.10.2009
XLV/395/200926.08.2009Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Skarszewska i Sikorskiego.Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 138 poz. 2565 z dn. 12.10.2009
XLVI/401/200930.09.2009

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – obejmującej dz. geod. nr 89/4, 89/5, 89/10, 89/9, 89/8, 89/7 przy ul. Hallera.

załącznik nr 1 (2.8 MB)

załącznik nr 2 (54.2 KB)

załącznik nr 3 (61.7 KB)

Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 150 poz. 2799 z dn. 10.11.2009
XLVI/403/200930.09.2009Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 149 poz. 2781 z dn. 06.11.2009
XLVI/404/200930.09.2009Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 149 poz. 2782 z dn. 06.11.2009
XLVI/405/200930.09.2009Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard GdańskiDz.Urz. Woj. Pom. Nr 149 poz. 2783 z dn. 06.11.2009
XLVI/406/200930.09.2009Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dz.Urz. Woj. Pom. Nr 149 poz. 2784 z dn. 06.11.2009
XLVIII/426/200925.11.2009

Uchwała w sprawie trybu udzielania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Uchwała Kolegium RIO unieważniająca w §7 ust.1 pkt 1 drugie zdanie – Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 178 poz. 3565 z dn. 31.12.2009

Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 178 poz. 3537 z dnia 31.12.2009
XLVIII/427/200925.11.2009

Uchwała w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

Uchwała Kolegium RIO unieważniająca w §7 ust.1 pkt 1 drugie zdanie – Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 178 poz. 3566 z dn. 31.12.2009

Dz.Urz. Woj.Pom. Nr 178 poz. 3538 z dnia 31.12.2009
XLIX/432/200921.12.2009Uchwała w sprawie stawek za składowanie odpadów na składowisku w Linowcu
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 38 poz. 629 z dn. 19.03.2010
XLIX/433/200921.12.2009Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 16 poz. 270 z dn. 4.02.2010
LIII/458/2010
31.03.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim

załącznik nr 1 (3.6 MB)

załącznik nr 2 (1.3 MB)

załącznik nr 3 (120.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 64 poz. 1083 z dn. 30.04.2010

LIII/462/201031.03.2010Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 77 poz. 1350 z dn. 28.05.2010
LV/477/201028.04.2010Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard GdańskiDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1642 z dn. 23.06.2010
LV/478/201028.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

załącznik nr 1 (621.7 KB)

załącznik nr 2 (271.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1643 z dn. 23.06.2010
LV/479/201028.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

załącznik nr 1 (218.6 KB)

załącznik nr 2 (233.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1644 z dn. 23.06.2010
LV/480/201028.04.2010

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych

załącznik nr 1 (240.8 KB)

załącznik nr 2 (216.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 88 poz. 1645 z dn. 23.06.2010
LVI/489/201025.05.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.

załącznik (70.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 89 poz. 1672 z dn. 25.06.2010
LVIII/503/201030.06.2010Uchwała w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Starogard Gdański lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 110 poz. 2110 z dnia 06.09.2010r.
LVIII/505/201030.06.2010Uchwała w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 107 poz. 2065 z dnia 26.08.2010r.
LIX/518/201002.08.2010

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

załącznik (66.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 121 poz. 2327 z dnia 01.10.2010r.
LXII/532/201029.09.2010Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141, poz. 2762 z dnia 22.11.2010r.
LXII/533/201029.09.2010Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141, poz. 2763 z dnia 22.11.2010r.
LXII/534/201029.09.2010Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141, poz. 2764 z dnia 22.11.2010r.
LXII/535/201029.09.2010Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141, poz. 2765 z dnia 22.11.2010r.
LXII/537/201029.09.2010Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 141, poz. 2766 z dnia 22.11.2010r.
LXII/538/201029.09.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

załącznik - Statut Gminy Miejskiej Starogard Gdański (576.5 KB)

załącznik nr 1 do Statutu (67.2 KB)

załącznik nr 2 do Statutu (47.7 KB)

załącznik nr 3 do Statutu (53.4 KB)

załącznik nr 4 do Statutu (52.6 KB)

załącznik nr 5 do Statutu (95.4 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 2809 z dnia 25.11.2010r.
LXII/539/201029.09.2010Uchwała w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 144, poz. 2810 z dnia 25.11.2010r.
LXII/542/201029.09.2010Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 138 poz. 2694 z dnia 15.11.2010r.
LXIII/547/201028.10.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

załącznik nr 1 (13.7 MB)

załacznik nr 2 (414.6 KB)

załącznik nr 3 (125.5 KB)

zmieniona uchwałami nr: XXIII/196/2012 z dn. 28.03.2012, XLIV/411/2013 z dn. 25.09.2013

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 161 poz. 3268 z dnia 20.12.2010r.
LXIII/549/201028.10.2010Uchwała w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 23 z dnia 7.01.2011r.
LXIII/550/201028.10.2010Uchwała w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 24 z dnia 7.01.2011r.
LXIII/556/201028.10.2010Uchwała w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 2 poz. 25 z dnia 7.01.2011r.
LXIV/560/201010.11.2010

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (635.4 KB)

załącznik nr 2 (58 KB)

załącznik nr 3 (53.5 KB)

Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 165 poz. 3375 z dn. 24.12.2010
LXIV/564/201010.11.2010Uchwała w sprawie wyróżnień i nagród za wyniki sportowe.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 3 poz. 61 z dnia 11.01.2011r.
 

Liczba odwiedzin : 1383
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-03-20 14:04:47
Czas publikacji: 2012-03-20 14:04:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak