Akty prawa miejscowego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego - V kadencji - lata 2006-2007 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO - V KADENCJA - lata 2006-2007

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
III/20/2006
27.12.2006

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – obejmującej dz. Geod. 204/14 obr.14 przy ul. Hallera – Nad Wierzycą.

załącznik nr 1 (746.8 KB)

załącznik nr 2 (86.1 KB)

załącznik nr 3 (93.5 KB)

 

III/21/200627.12.2006

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części działki nr 24/42 obr. 19 i części działki nr 103 obr. 20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.

zalącznik nr 1 (4.8 MB)

załącznik nr 2 (74.7 KB)

załącznik nr 3 (88 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2007, Nr 37, poz. 536
IV/28/200717.01.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.

załącznik (492.3 KB)

V/42/200731.01.2007Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11.05.2007 r. Nr 93, poz. 1445
VI/47/200728.02.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (303.1 KB)

załącznik nr 2 (347.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2007 r. Nr 113, poz. 1875
VI/48/200728.02.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik (260.2 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2007 r. Nr 113, poz. 1876
VII/52/200721.03.2007Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/356/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 r.  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.04.2007 r. Nr 75, poz. 1123
IX/72/200723.05.2007Uchwała w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  Starogardu Gdańskiego.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19.06.2007 r. Nr 109, poz. 1764
X/75/200723.05.2007Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 31.07.2007 r. Nr 122, poz. 2164
XI/88/200720.06.2007

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic Kościuszki, Jana Pawła II, Pomorskiej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik 1 (7.3 MB)

załącznik 2 (7.3 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.09.2007 r. Nr 136, poz. 2481
XI/92/200720.06.2007Uchwała w sprawie sprzedaży lokali gminnych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2007 r. Nr 137, poz. 2499
XI/94/200720.06.2007

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/269/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik
 (320.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2007 r. Nr 137, poz. 2500
XI/95/200720.06.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik (298.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2007 r. Nr 137, poz. 2501
XI/96/200720.06.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Słonecznej.

załącznik (246.5 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2007 r. Nr 137, poz. 2502
XI/97/200720.06.2007

Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom.

załącznik nr 1 (213.8 KB)

załącznik nr 2 (270.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2007 r. Nr 137, poz. 2503
XIV/120/200726.09.2007Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.11.2007 r. Nr 155, poz. 2910
XIV/121/200726.09.2007Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.11.2007 r. Nr 155, poz. 2911
XIV/126/200726.09.2007Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Hallera.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.11.2007 r. Nr 155, poz. 2912
XV/131/200724.10.2007Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIV/121/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.12.2007 r. Nr 160, poz. 3069
XV/134/200724.10.2007Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/72/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański”.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16.01.2008 r. Nr 2, poz. 69
XV/135/200724.10.2007

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (1.1 MB)

załącznik nr 2 (102 KB)

załącznik nr 3 (101.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.03.2008 r. Nr 18, poz. 445
XV/136/200724.10.2007

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewska, Kociewską, Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (576.2 KB)

załącznik nr 2 (92.5 KB)

załącznik nr 3 (92.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.01.2008 r. Nr 3, poz. 96
XVI/145/200721.11.2007Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 21.12.2007 r. Nr 170, poz. 3679
XVII/153/200719.12.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Bukowej.

załącznik nr 1 (415.1 KB)

załącznik nr 2 (442 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.05.2008 r. Nr 33, poz. 1041
XVII/154/200719.12.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Chełmońskiego.

załącznik nr 1 (491.8 KB)

załącznik nr 2 (502 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.05.2008 r. Nr 33, poz. 1042
XVII/155/200719.12.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Traugutta.

załącznik nr 1 (385.1 KB)

załącznik nr 2 (528.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.05.2008 r. Nr 33, poz. 1043
XVII/156/200719.12.2007

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Kolejowej.

załącznik nr 1 (374.6 KB)

załącznik nr 2 (494.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.05.2008 r. Nr 33, poz. 1044
XVII/158/200719.12.2007

Uchwała w sprawie Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „STAR-Wik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim na lata 2007-2012.

załącznik (136.8 KB)

tabela nr 1 (114.8 KB)

tabela nr 2 (123.6 KB)

tabela nr 3 (118.5 KB)

tabela nr 4 (113.5 KB)

tabela nr 5 (114 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.05.2008 r. Nr 33, poz. 1045
 

Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-03-23 11:18:04
Czas publikacji: 2012-03-23 11:18:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak