Akty prawa miejscowego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego - IV kadencji - lata 2002-2006 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO - IV KADENCJA - lata 2002-2006

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
III/19/2002
09.12.2002
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XV/174/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. o opłacie prolongacyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 09.12.2002 Nr 86, poz. 2016

III/23/200209.12.2002Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański  miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 30.10.2003 Nr 130, poz. 2275
III/25/200209.12.2002Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 30.10.2003 Nr 130, poz. 2276
III/26/200209.12.2002Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/179/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia w sprawie określenia celów i kierunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 30.10.2003 Nr 130, poz. 2277
VII/60/2003
19.03.2003
Uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.04.2003 Nr 52, poz. 802

VII/62/200319.03.2003Uchwała w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobów mieszkaniowych „Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.04.2003 Nr 52, poz. 803
VII/63/200319.03.2003Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.04.2003 Nr 52, poz. 804
IX/85/200321.05.2003

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta  Starogard Gdański – tereny działek o numerach: 71/1, 71/2, 70/1, 69/1, 70/2 położone w obrębie geodezyjnym  nr 22 w rejonie ul. Żwirki i Wigury.

załącznik (1.1 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 01.11.2003 Nr 132, poz. 2323
IX/86/200321.05.2003Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta  Starogard Gdański – tereny działek o numerach: 179/67, 179/68, 179/69 położone w obrębie geodezyjnym  nr 122 w rejonie ul. Iwaszkiewicza.

załącznik (661.8 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.11.2003 Nr 147, poz. 2620
X/102/200325.06.2003Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 24.09.2003 Nr 112, poz. 2001
X/104/200325.06.2003Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/327/2001 z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie nadania nazw ulicom.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 30.10.2003 Nr 130, poz. 2279
XII/127/200329.10.2003Uchwała w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19.01.2004 Nr 7, poz. 94
XIV/140/200310.12.2003Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 130 obr. 32 przy ulicy Leszczynowej w Starogardzie Gdańskim będącego zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

załącznik (671.8 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 31.03.2004 Nr 37, poz. 755
XVII/167/2004
24.03.2004
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 20.04.2004 Nr 48, poz. 960

XVIII/189/200428.04.2004Uchwała w sprawie stawek za składowanie odpadów na składowisku w Linowcu.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.06.2004 Nr 77, poz. 1443
XXIV/226/200413.10.2004Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Starogard GdańskiDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 29.11.2004 Nr 143, poz. 2535
XXIV/229/200413.10.2004Uchwała w sprawie ustalenia umownych stawek oprocentowania niespłaconych części ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 29.11.2004 Nr 143, poz. 2537
XXIX/269/2005
26.01.2005
Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28.11.2005 Nr 118, poz. 2395

XXX/274/200523.02.2005

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (1.3 MB)

załącznik nr 2a (1009.3 KB)

zalącznik nr 2b (926.2 KB)

załącznik nr 2c (1007 KB)

załącznik nr 2d (907.9 KB)

załącznik nr 3 (236.7 KB)

załącznik nr 4 (135.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 29.04.2005 Nr 41, poz. 2300
XXXI/287/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Bp.K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 822
XXXI/288/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy al. Jana Pawła II 10 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 823
XXXI/289/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 824
XXXI/290/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bp.K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 825
XXXI/291/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 826
XXXI/292/200524.03.2005Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II 4 w Starogardzie Gdańskim. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.05.2005 Nr 42, poz. 827
XXXV/334/200514.09.2005

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim.

załącznik

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.01.2006 Nr 3, poz. 25
XXXVI/344/200526.10.2005

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (694.3 KB)

załącznik nr 2 (531.9 KB)

załącznik nr 3 (402.6 KB)

załącznik nr 4 (430.6 KB)

załącznik nr 5 (396.6 KB)

załącznik nr 6 (471.5 KB)

załącznik nr 7 (342.5 KB)

załącznik nr 8 (432.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.01.2006 Nr 3, poz. 29
XXXVII/347/200523.11.2005Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.01.2006 Nr 1, poz. 1
XXXVIII/355/200507.12.2005Uchwała w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2005 Nr 140, poz. 3315
XXXVIII/358/200507.12.2005Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 15.12.2005 Nr 140, poz. 3317
XXXIX/370/200528.12.2005Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.11.2006 Nr 111, poz. 2295
XXXIX/375/200528.12.2005

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik (1.3 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.05.2006 Nr 47, poz. 955
XL/385/2006
25.01.2006

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik (865 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 18.08.2006 Nr 88, poz. 1853

XLII/394/200622.03.2006Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wykazów stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16.11.2006 Nr 115, poz. 2433
XLVI/443/200613.09.2006

Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim (obszar strefy ochrony pośredniej ujęć wody „Południe”).

załącznik nr 1 (4.8 MB)

załącznik nr 2 (3.9 MB)

załącznik nr 3 (160.6 KB)

załącznik nr 4 (118 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08.02.2007 Nr 33, poz. 486
XLVI/447/200613.09.2006

Uchwała w sprawie systemu nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej w mieście Starogard Gdański.

załącznik nr 1 (76.9 KB)

załącznik nr 2 (86.2 KB)

załącznik nr 3 (73.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08.02.2007 Nr 33, poz. 483
XLVI/448/200613.09.2006

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załącznik nr 1 (274.9 KB)

załącznik nr 2 (228.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08.02.2007 Nr 33, poz. 484
XLVI/449/200613.09.2006

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych.

załącznik (188.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 08.02.2007 Nr 33, poz. 485
XLVI/453/200613.09.2006

Uchwała w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do kategorii dróg gminnych.

załącznik nr 1 (76.3 KB)

załącznik nr 2 (438.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.01.2007 Nr 2, poz. 59
XLVII/467/200625.10.2006Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 13 października 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2007 Nr 37, poz. 535
XLVII/470/200625.10.2006Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 19.02.2007 Nr 43, poz. 605
 

Liczba odwiedzin : 761
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-03-26 11:17:06
Czas publikacji: 2012-03-26 11:17:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak