Akty prawa miejscowego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego - III kadencji - lata 1998-2002 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO - III KADENCJA - lata 1998-2002

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
II/14/9820.11.1998Uchwała w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej.Dziennik Urzędowy
V/49/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/50/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Jana III Sobieskiego 6A w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/51/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/52/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II nr 6 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/53/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/54/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy al. Jana Pawła II nr 10 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/55/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/56/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 3 przy 4 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/57/9910.03.1999Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy Bp. K.Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
V/58/9910.03.1999Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/369/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie podwyższenia opłat za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
VI/71/9907.04.1999Uchwała w sprawie udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
VII/82/9928.04.1999Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
VIII/95/9926.05.1999

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Skośna, Lubichowska w Starogardzie Gdańskim.

załącznik graficzny (718.3 KB)

Dziennik Urzędowy
IX/114/9916.06.1999Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/58/94 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
X/123/9931.08.1999

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.

załącznik (156.7 KB)

Dziennik Urzędowy
XI/144/9929.09.1999

Uchwała w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar, przy ul. Zblewskiej – działka nr 3 obręb 20.

załącznik (61.5 KB)

Dziennik Urzędowy
XIII/159/9924.11.1999

Uchwała w sprawie uchwalenia ZMIANY do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar, przy ul. Gdańskiej – działki nr 14/11, 14/3, 14/8, 15/3, 14/9, 15/4, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/10, 15/6 obręb 5.

załącznik graficzny (69 KB)

Dziennik Urzędowy
XV/174/9928.12.1999Uchwała o opłacie prolongacyjnej.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XVII/179/2000
26.01.2000

Uchwała w sprawie określenia celów i kierunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta.

brak publikacji w Dzienniku Urzędowym

XVIII/196/200023.02.2000

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar o pow. ok. 25 ha ograniczony ulicami Zblewską, Bohaterów Getta, Dolną i Zachodnią w Starogardzie Gdańskim, w obrębie geod. nr 20.

załącznik (228.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XVIII/197/200023.02.2000

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bp K.Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (3.8 MB)

załącznik nr 2 (4.2 MB)

załącznik nr 3 (5.2 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XXI/214/200024.05.2000Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy. brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXII/225/200028.06.2000

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim.

załącznik (271.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XXIV/245/200027.09.2000

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i kociewską w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (5.4 MB)

załącznik nr 2 (5 MB)

załącznik nr 3 (1.4 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XXV/261/200025.10.2000Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste dotychczasowym użytkownikom wieczystym.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXV/262/200025.10.2000Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/419/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXVII/278/200028.12.2000

Uchwała w sprawie zaliczenia ulic o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych.

załącznik (54 KB)

brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXIX/312/2001
04.04.2001

Uchwała w sprawie ustalenia dodatkowych warunków i możliwości spłaty zadłużeń czynszowych dla najemców komunalnych lokali mieszkaniowych.

załącznik (738.2 KB)

brak publikacji

XXX/318/200109.05.2001

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 365/4, 365/3, 361, 366/2, 366/4, 359/7, 359/8, 366/5, 367/4, 359/4, 366/3, 367/6, 367/5 obręb 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska w Starogardzie Gdańskim będącego zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

załącznik (5.4 MB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 57, poz. 630
XXX/319/200109.05.2001

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej-Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik (804.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2001 r. Nr 57, poz. 631
XXXI/330/200120.06.2001Uchwała w sprawie  ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 18.12.2001. Nr 102, poz. 1979
XXXI/331/200120.06.2001Uchwała w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości oddawane w użytkowanie wieczyste.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.08.2001. Nr 64, poz. 743
XXXVII/387/2002
06.02.2002
Uchwała w sprawie zaliczenia ulic o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.06.2002 Nr 35, poz. 798

XXXVII/388/200206.02.2002Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 05.06.2002 Nr 35, poz. 797
XXXIX/402/200217.04.2002

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.

załącznik (150.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.06.2002 Nr 40, poz. 934
XXXIX/404/200217.04.2002Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.06.2002 Nr 40, poz. 936
XXXIX/405/200217.04.2002Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 17.06.2002 Nr 40, poz. 937
XLII/431/200228.08.2002

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolną, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr. nr 29 uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/346/97 z dnia 25 września 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, opublikowanej w Dz.Urz.Woj. Gdańskiego Nr 44 z dn. 20.07.1998r., poz.161.

załącznik (958.9 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 21.02.2003 Nr 27, poz. 265
XLII/436/200228.08.2002

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.

załącznik (40.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XLII/437/200228.08.2002

Uchwała w sprawie zaliczenia ulicy o znaczeniu lokalnym do dróg gminnych oraz nadania jej nazwy.

załącznik (76.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
XLIII/455/200209.10.2002

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 (106.4 KB)

załącznik nr 2a (187.7 KB)

załącznik nr 2b (162 KB)

załącznik nr 2c (90.3 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 12.02.2003 Nr 23, poz. 233
 

Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-04-06 10:06:18
Czas publikacji: 2012-04-06 10:06:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak