Akty prawa miejscowego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego - II kadencji - lata 1994-1998 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO - II KADENCJA - lata 1994-1998

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
VI/35/9413.10.1994Uchwała w sprawie zatwierdzenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogardu Gdańskiego.Dziennik Urzędowy
VIII/58/9408.12.1994Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali komunalnych.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
IX/69/9422.12.1994Uchwała w sprawie przejęcia zadań z administracji rządowej.Dziennik Urzędowy
XVIII/114/9514.06.1995Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XL/311/9725.04.1997Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLI/320/9722.05.1997Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIV/333/9710.07.1997

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Kraziewicza w Starogardzie Gdańskim.

załącznik (2 MB)

Dziennik Urzędowy
XLV/339/9728.08.1997

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w granicach wyodrębnionych przez ul. Hallera, ul. Mickiewicza i rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim.

załącznik graficzny (4.6 MB)

Dziennik Urzędowy
XLVI/346/9725.09.1997Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Południową, Szornaka i Rolną.Dziennik Urzędowy
XLVII/356/9723.10.1997Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIX/369/9718.12.1997Uchwała w sprawie w sprawie podwyższenia opłat za nieruchomości gruntowe oddawane w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
L/379/9822.01.1998Uchwała w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XLIX/370/97 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości sprzedawanych w formie bezprzetargowej.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
LII/399/9802.04.1998Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Gdańskim w sprawie utrzymania dróg.Dziennik Urzędowy
LIV/418/9828.05.1998Uchwała w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
LIV/419/9828.05.1998Uchwała w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomościbrak publikacji w Dzienniku Urzędowym
LVII/434/9818.06.1998

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar działek 23/1 i 23/2 w obrębie geodezyjnym nr 14 przy ul. Św. Elżbiety.

załącznik (524.7 KB)

Dziennik Urzędowy
LVII/435/9818.06.1998

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański obejmującej obszar dz. geod. 400, 399, 460 w obrębie 22 przy ul. II Pułku Szwoleżerów.

załącznik (1.7 MB)

Dziennik Urzędowy
LVII/447/9818.06.1998Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gd.Dziennik Urzędowy
LVII/448/9818.06.1998

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim.

załącznik (5.2 MB)

Dziennik Urzędowy
 

Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-04-12 08:54:55
Czas publikacji: 2012-04-12 08:54:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak