Akty prawa miejscowego Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego - I kadencji - lata 1990-1994 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIEJSKIEJ STAROGARDU GDAŃSKIEGO - I KADENCJA - lata 1990-1994

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
IV/25/9029.08.1990
Uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń na cmentarzu komunalnym w Starogardzie Gd.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
IV/26/9030.08.1990Uchwała w sprawie przywrócenia dawnych nazw ulic.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
V/34/9020.09.1990Uchwała w sprawie zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminne.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
V/37/9020.09.1990Uchwała w sprawie ustalenia stawek i niektórych zasad wymiaru czynszów za dzierżawę gruntów w m. Starogard Gd.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
IX/59/9013.12.1990Uchwała w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
XII/84/9107.03.1991Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XIII/93/9110.04.1991Uchwała w sprawie przejęcia zadań administracji rządowej.Dziennik Urzędowy
XIII/95/9110.04.1991Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom oraz numeracji porządkowych nieruchomości.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XIII/96/9110.04.1991Uchwała w sprawie nazw ulic.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XIX/144/9103.10.1991Uchwała w sprawie nazewnictwa ulic.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXI/150/9112.11.1991Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXIII/178/9230.01.1992Uchwała w sprawie nadania nazwy nowemu osiedlu mieszkaniowemu. brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXVII/212/9227.05.1992Uchwała zatwierdzająca projekt zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego i Rady Miasta Starogardu Gdańskiego z dnia 29.08.1990r. dot. prowadzenia przez organy Miasta, niektórych spraw z zakresu administracji ogólnej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gd.Dziennik Urzędowy
XXXVIII/319/9303.06.1992Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Lubichowską, Aleją Niepodległości, ul. Chojnicką w granicach opracowania w Straogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
XXXIX/335/9324.06.1993Uchwała w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXXIX/336/9324.06.1993Uchwała w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XXXIX/338/9324.06.1993Uchwała w sprawie ustalenia miejsc składowania ziemi, gruzów i odpadów.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLI/349/9331.08.1993Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego i Okrężnej w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy
XLI/352/9331.08.1993Uchwała w sprawie nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku wywozu ścieków.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLVII/407/9424.03.1994Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dotyczących obszarów wymienionych w :wykazie terenów objętych zmianą planu”.Dziennik Urzędowy
XLVIII/421/9428.04.1994Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLVIII/425/9428.04.1994Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/336/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 czerwca 1993r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Starogardu Gdańskiego.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
XLIX/430/9426.05.1994Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.brak publikacji w Dzienniku Urzędowym
 

Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2012-04-12 09:19:58
Czas publikacji: 2012-04-12 09:19:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak