Kontrole przeprowadzone w 2011 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Starogard Gdański 

 

  

Kontrole przeprowadzone w 2011 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych UM 

L.p.

Jednostka

Kontrola

Okres

Zakres

1.

PSP Nr 4

18-28.01

09, 15 i 18.03.2011 r.

Rachunkowość szkoły

2.

PG Nr 3

31.01;

03, 07, 09-11, 15-16.02; 14 i 18.03.2011 r.

Rachunkowość szkoły

3.

MZOPiPO

MPP Nr 2,

MPP Nr 3,

MPP Nr 4,

MPP Nr 5,

MPP Nr 6,

MPP Nr 8,

MPP Nr 10

28, 30-31.03;

01-04, 15-19, 21-22 i 26.04.2011 r.

Rachunkowość MZOPiPO

oraz jednostek obsługiwanych

4.

MZK (komunikacja)

16-18 i 23-27.05;

21, 28.06;

01, 07 i 12.07.2011 r.

Gospodarka finansowa

5.

MOPS

01-12 i

16-26.08.2011 r.

Dochody budżetowe

6.

MBP

21-22, 26-29.09 i 05.10.2011 r.

Gospodarka finansowa

 

Z protokołami kontroli zapoznał się Prezydent Miasta, Z-ca Prezydenta i Naczelnik nadzorujący daną jednostkę. W trzech przypadkach wyniki kontroli omówiono w obecności Prezydenta Miasta i w dwóch przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

 

Liczba odwiedzin : 487
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Karpała
Czas wytworzenia: 2012-05-15 11:39:21
Czas publikacji: 2012-05-15 11:39:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak