Kontrole przeprowadzone w 2012 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Starogard Gdański 

 

  

Kontrole przeprowadzone w 2012 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych UM 

L.p.

Jednostka

Kontrola

Okres

Zakres

1.

MZK (Muzeum)

30-31.01; 01-06.02.2012

Gospodarka finansowa

2.

OSIR

27-29.02; 06-07 i 12 oraz 14.03.2012 r.

Rachunkowość OSIR

3.

PG Nr 2

22-26 i 28-29.03 oraz 27.04.2012 r.

Gospodarka finansowa

4.

PSP Nr 3

21-23 i 25 oraz 30.05.2012 r.

Gospodarka finansowa

5.

PG Nr 1

29, 31.05 oraz 01, 04, 11 i 19.06.2012 r.

Gospodarka finansowa

6.

ZSP

11, 13, 16-17 i 26.04.2012 r.

Gospodarka finansowa

7.

MZK (komunikacja)

24-31.07 i 01-02, 09-10.08.2012 r.

Dotacja przedmiotowa do wozokilometrów

8.

MZOPiPO

MPP Nr 2

MPP Nr 3

MPP Nr 4

MPP Nr 5

MPP Nr 6

MPP Nr 8

MPP Nr 10

30-31.08 i 03-04.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

9.

PSP Nr 1

06-07 i 10.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

10.

PSP Nr 2

17.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

11.

PSP Nr 4

12-13.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

12.

PG Nr 3

11 i 14.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

13.

PSP Nr 3

19.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

14.

PG Nr 2

20.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

15.

PG Nr 1

21.09.2012 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

16.

ZSP

24.09.2012

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

17.

SCK

19.11-07.12 i 17.12.2012 r.

Gospodarka finansowa

 

Z protokołami kontroli zapoznał się Prezydent Miasta, Z-ca Prezydenta i Naczelnik nadzorujący daną jednostkę. W ośmiu przypadkach (poz. 1-7 i 17) wyniki kontroli omówiono i wydano zalecenia pokontrolne.

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Karpała
Czas wytworzenia: 2013-01-16 09:21:00
Czas publikacji: 2013-01-16 09:21:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak