Akty prawa miejscowego Rady Miasta Starogard Gdański VI kadencji - rok 2013 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - VI KADENCJA - rok 2013

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
XXXV/331/2013
30.01.2013Uchwała w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2013-2015.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1065 ogłoszona 22.02.2013r.

XXXV/335/201330.01.2013Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1153 ogłoszona 27.02.2013r.
XXXV/343/201330.01.2013

Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim.

straciła moc uchwałą LVII/536/2014 z dn. 24.09.2014

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1058 ogłoszona 22.02.2013r.
XXXV/344/201330.01.2013Uchwała w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

załącznik  (119.2 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1166 ogłoszona 28.02.2013r.
XXXV/345/201330.01.2013Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1167 ogłoszona 28.02.2013r.
XXXV/346/201330.01.2013Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Starogardzkie Centrum Rehabilitacji w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1168 ogłoszona 28.02.2013r.
XXXVII/356/201327.03.2013Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000 r., poz. 108) - dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz. nr 51/71 i część dz. nr 51/5 obr. 32 przy ul. Skośnej.

załącznik nr 1 (1.4 MB)
załącznik nr 2 (77.5 KB)
załącznik nr 3  (84.6 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2078 ogłoszona 07.05.2013r.
XXXVII/357/201327.03.2013Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000 r. poz. 456) - dla dz. nr 115/6 obr. 37
załącznik nr 1 (1 MB)

załącznik nr 2 (80 KB)

załącznik nr 3 (84.2 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2109 ogłoszona 08.05.2013r.
XXXVII/358/201327.03.2013Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki - Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005 r. (publikacja planu: w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 41 z dn. 29.04.2005 r. poz. 798) - dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” - dz. nr 192 obr. 16

załącznik nr 1  (1.7 MB)

załącznik nr 2  (79.1 KB)

załącznik nr 3  (84.6 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2079 ogłoszona 07.05.2013r.
XXXVII/359/201327.03.2013

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 126 z dn. 29.11.1999 r., poz. 1100) - dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz. nr 1/60 obr. 5) od strony ul. Skarszewskiej

załącznik nr 1  (2 MB)

załącznik nr 2  (78.4 KB)

załącznik nr 3  (84.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1988 ogłoszona 24.04.2013r.
XXXVII/361/201327.03.2013Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2013” Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1891 ogłoszona 16.04.2013r.
XXXVII/365/201327.03.2013

Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

zmieniona uchwałą nr XXXVIII/371/2013 z dn. 24.04.2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1926 ogłoszona 17.04.2013r.
XXXVII/366/201327.03.2013Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1892 ogłoszona 16.04.2013r.
XXXVII/367/201327.03.2013Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi przed kościołem św. Wojciecha
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 1893 ogłoszona 16.04.2013r.
XXXVIII/370/201324.04.2013Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim” uchwalonego uchwałą nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001 r.

załącznik nr 1 (graficzny) (1.9 MB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2303 ogłoszona 03.06.2013r.
XXXVIII/371/201324.04.2013Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2140 ogłoszona 10.05.2013r.
XXXIX/376/201322.05.2013

Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

załącznik (395.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2453 ogłoszona 10.06.2013r.
XLI/389/201326.06.2013

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
załącznik nr 1  (128.6 KB)

załącznik nr 2 (264.5 KB)
załącznik nr 3 (80.2 KB)
załącznik nr 4 (172 KB)
załącznik nr 5 (98.8 KB)
załącznik nr 6 (119.3 KB)
załącznik nr 7 (79.4 KB)
załącznik nr 8 (130.2 KB)
załącznik nr 9 (88.5 KB)
załącznik nr 10 (133.5 KB)
załącznik nr 11 (134.1 KB)
załącznik nr 12 (146.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2885 ogłoszona 17.07.2013r.
XLI/390/201326.06.2013Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Bohaterów Getta i Kociewską w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1 - graficzny (1.3 MB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2775 ogłoszona 10.07.2013r.
XLIII/399/201328.08.2013Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

załącznik (450.2 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 3262 ogłoszona 6.09.2013r.
XLIV/411/201325.09.2013

Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r.(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268)

załącznik nr 1 - mapa 1

załącznik nr 1 - mapa 2

załącznik nr 1 - mapa 3

załącznik nr 1 - mapa 4

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 3657 ogłoszona 25.10.2013r.
XLIV/413/201325.09.2013Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 3564 ogłoszona 16.10.2013r.
XLVI/423/201327.11.2013Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4412 ogłoszona 9.12.2013r.
XLVI/424/201327.11.2013Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4413 ogłoszona 9.12.2013r.
XLVI/425/201327.11.2013Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4424 ogłoszona 9.12.2013r.
XLVI/426/201327.11.2013Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4414 ogłoszona 9.12.2013r.
XLVI/427/201327.11.2013

Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4415 ogłoszona 9.12.2013r.
XLVI/431/201327.11.2013Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4556 ogłoszona 12.12.2013r.
XLVI/432/201327.11.2013Uchwała w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach przyznania dodatku energetycznego.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4520 ogłoszona 12.12.2013r.
XLVI/433/201327.11.2013Uchwała w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4586 ogłoszona 13.12.2013r.
XLVI/435/201327.11.2013Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 4572 ogłoszona 12.12.2013r.
XLVII/442/201318.12.2013Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 136 ogłoszona 10.01.2014r.
XLVII/444/201318.12.2013

Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załączniki od nr 1 do nr 16

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 138 ogłoszona 10.01.2014r.
XLVII/445/201318.12.2013Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg o znaczeniu lokalnym oraz zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych.

załącznik
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 137 ogłoszona 10.01.2014r.
XLVII/446/201318.12.2013

Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim.

załącznik nr 1_cz1

załącznik nr 1_cz2

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 233 ogłoszona 21.01.2014r.
 

Liczba odwiedzin : 799
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2013-03-01 13:47:11
Czas publikacji: 2013-03-01 13:47:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak