Komunikat dotyczący wyłudzania opłat za wpis do CEIDG 

 

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie „rejestrów”.Żądają za tę czynność uiszczeniaopłaty w wysokości od 70 zł do 248 zł na swoje konto. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.

Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Rozwoju.

 

Liczba odwiedzin : 469
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosława Nurek
Czas wytworzenia: 2013-09-09 07:59:06
Czas publikacji: 2016-11-21 09:25:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak