Kontrole przeprowadzone w 2013 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Starogard Gdański 

 

  

Kontrole przeprowadzone w 2013 roku przez pracowników Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych UM

 

L.p.

Jednostka

Kontrola

Okres

Zakres

1

PSP Nr 2

24-31.01 i 01, 05.02.2013 r.

Gospodarka finansowa

2

UM WF i WO

06-20.02.2013 r.

Wypłaty z ZFŚS w Urzędzie Miasta

3

PG Nr 3

25-28.02 i 01-07, 13,18 i 21.03.2013 r.

Gospodarka finansowa

4

PSP Nr 1

18-27.03.2013 r.

Gospodarka finansowa

5

MBP

24, 27, 29.05 i 03-04, 10.06.2013 r.

Gospodarka finansowa

6

PSP Nr 3

17-18.06.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

7

MZOPiPO

MPP Nr 2

MPP Nr 3

MPP Nr 4

MPP Nr 5

MPP Nr 6

MPP Nr 8

MPP Nr 10

19-21.06.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

8

PSP Nr 4

24-25.06.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

9

PG Nr 1

26.06 i 01.07.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

10

ZSP

02.07.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

11

PG Nr 2

04-05.07.2013 r.

Wydatki budżetowe i wypłaty z rachunku ZFŚS

12

MOPS

10-24.09 09-10.10.2013 r.

Wydatki budżetowe

13

OSIR

28-31.10 i 04-08, 21, 27.11 i 03.12.2013 r.

Gospodarka finansowa

14

MBP

16.12.2013 r.

Umowa na dostawę energii elektrycznej

 

Z protokołami kontroli zapoznał się Prezydent Miasta. W 5 przypadkach wydano zalecenia pokontrolne.

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Karpała
Czas wytworzenia: 2014-01-22 08:43:14
Czas publikacji: 2014-01-22 08:43:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak