Akty prawa miejscowego Rady Miasta Starogard Gdański VI kadencji - rok 2014 

 

  

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - VI KADENCJA - rok 2014

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
XLVIII/452/201422.01.2014Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 534 z dnia 6.02.2014

XLVIII/453/201422.01.2014Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 535 z dnia 6.02.2014
XLVIII/454/201422.01.2014Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 536 z dnia 6.02.2014
XLVIII/457/201422.01.2014Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 554 z dnia 7.02.2014
XLVIII/458/201422.01.2014

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej.

załącznik (175.7 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 547 z dnia 7.02.2014
XLVIII/459/201422.01.2014Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Kościuszki i Owidzkiej w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 667 z dnia 11.02.2014
XLIX/463/201426.02.2014Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1360 z dnia 04.04.2014
XLIX/468/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych.

załącznik (171.6 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1365 z dnia 04.04.2014
XLIX/470/201426.02.2014

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1359 z dnia 04.04.2014
XLIX/471/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1351 z dnia 04.04.2014
XLIX/472/201426.02.2014Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej przy ul. Jana III Sobieskiego 6A w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1350 z dnia 04.04.2014
XLIX/473/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Wybickiego nr 17 w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1357 z dnia 04.04.2014
XLIX/474/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1356 z dnia 04.04.2014
XLIX/475/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II przy ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1355 z dnia 04.04.2014
XLIX/476/201426.02.2014Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy Al. Jana Pawła II nr 10 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1354 z dnia 04.04.2014
XLIX/477/201426.02.2014

Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Traugutta nr 2 w Starogardzie Gdańskim.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1353 z dnia 04.04.2014
XLIX/478/201426.02.2014Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Stanisława Staszica przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich nr 4 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1352 z dnia 04.04.2014
XLIX/479/201426.02.2014Uchwała w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1358 z dnia 04.04.2014
L/485/201426.03.2014Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2014”Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 1441 z dnia 09.04.2014
LV/513/201425.06.2014Uchwała w sprawie zwolnienia budynków lub ich części, budowli lub ich części od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji, w ramach pomocy de minimis.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 2508 z dnia 23.07.2014
LV/517/201425.06.2014Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 2511 z dnia 23.07.2014
LV/518/201425.06.2014Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 2512 z dnia 23.07.2014
LVI/527/201427.08.2014Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

załącznik (133.1 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3010 z dnia 15.09.2014
LVI/529/201427.08.2014Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

załączniki (826.7 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3005 z dnia 15.09.2014
LVI/530/201427.08.2014Uchwała w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

załącznik (92.3 KB)
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3006 z dnia 15.09.2014
LVII/535/201424.09.2014Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz nadania jej statutu
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3394 z dnia 13.10.2014
LVII/536/201424.09.2014Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Starogardzie GdańskimDziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 3395 z dnia 13.10.2014
LVIII/541/201429.10.2014

Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2014 - 2020”

załącznik (254.1 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 4333 z dnia 08.12.2014
LVIII/548/201429.10.2014Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu „Starogardzka Karta Dużej Rodziny”.Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2014 roku, poz. 4002 z dnia 21.11.2014
 

Liczba odwiedzin : 723
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2014-01-23 08:42:16
Czas publikacji: 2014-01-23 08:42:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak