Uchwały Rady Miasta VII kadencji podjęte w 2014 roku 

 

 

UCHWAŁY RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI PODJĘTE W 2014 ROKU - VII KADENCJA SAMORZĄDU

Lp.UCHWAŁA NRDATA PODJĘCIATYTUŁDATA WEJŚCIA W ŻYCIE
1. I/1/2014 01.12.2014 Uchwała w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 01.12.2014
2. I/2/2014 01.12.2014

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik (68.4 KB)

straciła moc uchwałą X/69/2015 z 20.05.2015

01.12.2014
3. I/3/2014 01.12.2014

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Starogard Gdański.

załącznik (92.8 KB)

zmieniona uchwałą X/71/2015 z 20.05.2015

01.12.2014
4. III/4/2014 10.12.2014 Uchwała w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański oraz ilości członków wchodzących w ich skład. 10.12.2014
5. III/5/2014 10.12.2014

Uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański.

zmieniona uchwałami VIII/55/2015 z 25.03.2015, VIII/55/2015 z 25.03.2015, IX/66/2015 z 29.04.2015

straciła moc uchwała nr XII/91/2015 z dn. 24.06.2015

10.12.2014
6. III/6/2014 10.12.2014

Uchwała w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Starogard Gdański i ich zastępców.

straciła moc uchwałą XII/92/2015 z dn. 24.06.2015

10.12.2014
7. III/7/2014 10.12.2014 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

10.12.2014

z mocą obowiązującą od dnia 08.12.2014

8. III/8/2014 10.12.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok (zmiana 9).

załącznik nr 1 (51.8 KB)

załącznik nr 2 (67.1 KB)

załącznik nr 3 (96.1 KB)

załącznik nr 4 (18.9 KB)

załącznik nr 5 (21.2 KB)

10.12.2014
9. III/9/2014 10.12.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2014-2026 (zmiana 9).

załącznik do uchwały (102.4 KB)

10.12.2014
10. IV/10/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2014 rok (zmiana 10).

załącznik nr 1 (50.4 KB)

załącznik nr 2 (57.8 KB)

załącznik nr 3 (96.3 KB)

załącznik nr 4 (18.9 KB)

30.12.2014
11. IV/11/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2014-2026 (zmiana 10).

załącznik nr 1 (102.7 KB)

załącznik nr 2 (106.4 KB)

30.12.2014
12. IV/12/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej.

zmieniona uchwałą VII/38/2015 z 25.02.2015, XII/99/2015 z 24.06.2015

straciła moc uchwałą XVII/167/2015 z dn. 21.12.2015 r.

30.12.2014

z mocą obowiązującą od 01.01.2015

13. IV/13/2014 30.12.2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat. 30.12.2014
14. IV/14/2014 30.12.2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim na kolejny okres do trzech lat. 30.12.2014
15. IV/15/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 219 z dnia 28.01.2015

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
16. IV/16/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Starogard Gdański do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca.

zmieniona uchwałą nr VI/35/2015 z 5.02.2015

30.12.2014
17. IV/17/2014 30.12.2014 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów wynajmu lokali na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. 30.12.2014
18. IV/18/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 220 z dnia 28.01.2015

straciła moc uchwałą nr XXIII/201/2016 z dnia 02.03.2016

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
19. IV/19/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2015-2026.

załącznik nr 1 (101.3 KB)

załącznik nr 2 (98.1 KB)

załącznik nr 3 (171 KB)

zmieniona uchwałami: V/24/2015 z 28.01.2015, VII/37/2015 z 25.02.2015, VIII/47/2015 z 25.03.2015, IX/59/2015 z 29.04.2015, XI/80/2015 z 19.06.2015, XII/97/2015 z 24.06.2015, XIII/107/2015 z 26.08.2015, XIV/122/2015 z 30.09.2015, XV/133/2015 z 28.10.2015, XVI/156/2015 z 25.11.2015, XVII/166/2015 z 21.12.2015

01.01.2015
20. IV/20/2014 30.12.2014

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok.

charakterystyka budżetu (490.4 KB)

załącznik nr 1 (77 KB)

załącznik nr 2 (121.9 KB)

załącznik nr 3 (19.8 KB)

załącznik nr 4 (15.8 KB)

załącznik nr 5 (75.3 KB)

załącznik nr 6 (18.5 KB)

załącznik nr 7 (17.8 KB)

załącznik nr 8 (17.1 KB)

załącznik nr 9 (16.9 KB)

załącznik nr 10 (24.3 KB)

załącznik nr 11 (27.2 KB)

załącznik nr 12 (21.3 KB)

załącznik nr 13 (18.5 KB)

załącznik nr 14 (17.5 KB)

załącznik nr 15 (20.1 KB)

załącznik nr 16 (17.9 KB)

załącznik nr 17 (19.8 KB)

załącznik nr 18 (21.8 KB)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 221 z dnia 28.01.2015

zmieniona uchwałami: V/23/2015 z 28.01.2015, VII/36/2015 z 25.02.2015, VIII/46/2015 z 25.03.2015, IX/58/2015 z 29.04.2015, XI/79/2015 z dn. 19.06.2015, XII/96/2015 z 24.06.2015, XIII/106/2015 z 26.08.2015, XIV/121/2015 z 30.09.2015, XV/132/2015 z 28.10.2015, XVI/155/2015 z 25.11.2015, XVII/165/2015 z 21.12.2015

01.01.2015
 

Liczba odwiedzin : 1049
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2014-12-02 10:58:34
Czas publikacji: 2017-01-09 13:05:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak