Zastępca Prezydenta ds. Społecznych 

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych
Maciej Kalinowski
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000

Kompetencje:

1. odpowiada przed Prezydentem za:

- sprawy oświaty i wychowania,
- kulturę,
- sport, rekreację i turystykę,
- sprawy zdrowia,
- opiekę społeczną,
- sprawy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- sprawy osób niepełnosprawnych,
- opracowanie i aktualizację strategii promocji Gminy,

2. w imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:

- miejskich publicznych przedszkoli,
- miejskich publicznych szkół podstawowych,
- miejskich publicznych gimnazjów,
- Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych(MZOPiPO),
- Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS),
- samorządowych jednostek kultury, dla których Gmina jest organizatorem,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina jest organem założycielskim.

 

Liczba odwiedzin : 906
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2014-12-10 13:38:37
Czas publikacji: 2015-04-24 12:51:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak