Akty prawa miejscowego Rady Miasta Starogard Gdański VII kadencji - lata 2014- 2015 

 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI - VII KADENCJA - lata 2014- 2015

NUMERDATATYTUŁINFORMACJA O PUBLIKACJI
IV/15/2014 30.12.2014 Uchwała w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 219 z dnia 28.01.2015

IV/18/2014 30.12.2014 Uchwała w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 220 z dnia 28.01.2015
V/26/2015 28.01.2015

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 482 z dnia 17.02.2015
V/34/2015 28.01/2015 Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Starogardzie Gdańskim. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 448 z dnia 16.02.2015
VII/40/2015 25.02.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 831 z dnia 17.03.2015
VII/42/2015 25.02.2015 Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 823 z dnia 17.03.2015
VII/43/2015 25.02.2015 Uchwała o zmianie uchwały Nr VIII/60/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 819 z dnia 17.03.2015
VIII/48/2015 25.03.2015 Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1395 z dnia 24.04.2015
VIII/53/2015 25.03.2015 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – EDYCJA 2015” Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1360 z dnia 22.04.2015
IX/64/2015 29.04.2015 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 roku, poz. 1607 z dnia 15.05.2015
 

Liczba odwiedzin : 1373
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2015-02-04 08:49:23
Czas publikacji: 2015-06-01 12:53:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak