Zgrmadzenia spontaniczne 

 

 

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym, niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem, związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Przy tego rodzaju zgromadzeniach nie ma obowiązku składania zawiadomienia do organu gminy, jednakże może zostać ono rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli :

  • jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
  • jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
  • powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
  • jego przebieg narusza przepisy ustawy – Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne;
  • zakłóca przebieg innych zgromadzeń, które zostały zgłoszone w trybie zwykłym lub uproszczonym.
 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Prądziński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wysocka Jolanta
Czas wytworzenia: 2015-12-02 10:23:36
Czas publikacji: 2015-12-02 10:25:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak