Samodzielne Stanowisko do spraw Centralizacji Podatku VAT 

 

 

Krzysztof Skiba
Samodzielne Stanowisko do Spraw Centralizacji Podatku VAT

e-mail: Krzysztof.Skiba@um.starogard.pl

 

Do zadań Samodzielnego Stanowiska do spraw Centralizacji Podatku VAT należy:

 1. opracowywanie procedur wewnętrznych w zakresie centralizacji jednostek Gminy: Centrum Usług Wspólnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Komunikacji, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd – zwanych dalej Jednostkami, w zakresie rozliczania podatku VAT;
 2. koordynacja prac wdrożeniowych mających na celu stworzenie spójnej, zintegrowanej bazy danych finansowo-księgowych niezbędnych do scentralizowanego rozliczania podatku VAT Gminy;
 3. sporządzanie zbiorczego rejestru zakupów i zbiorczego rejestru sprzedaży na podstawie rejestrów cząstkowych przygotowanych przez Jednostki;
 4. sporządzanie i przedkładanie do właściwego urzędu skarbowego stosownych deklaracji oraz korekt deklaracji w zakresie rozliczania podatku VAT;
 5. ustalanie kwoty należnego/naliczonego podatku VAT oraz sporządzanie stosownych dyspozycji zapłaty, w tym dyspozycji pomiędzy poszczególnymi Jednostkami;
 6. analizowanie działalności Jednostek w zakresie możliwości optymalizacji rozliczeń podatku VAT;
 7. współpraca i wsparcie merytoryczne Jednostek, w zakresie analizowania i kwalifikowania dokonanych zakupów towarów i usług pod kątem posiadania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz analizowanie dokonanej sprzedaży pod kątem stosowania prawidłowych stawek opodatkowania lub zwolnień z podatku;
 8. opracowanie zasad ustalania „sposobu określenia proporcji” oraz coroczne jej obliczanie, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
 9. przeprowadzanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez Jednostki;
 10. współpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w Gminie i koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT przez te organy;
 11. współpraca z Jednostkami w zakresie rozliczania podatku VAT, w tym przy sporządzaniu wniosków o indywidualną interpretację w zakresie podatku VAT;
 12. opracowanie wytycznych do polityki rachunkowości w zakresie podatku VAT;
 13. generowanie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w terminach określonych w ustawie, na podstawie plików przekazanych przez Jednostki.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 196
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Gronowska
Czas wytworzenia: 2016-12-21 12:14:57
Czas publikacji: 2017-01-05 14:06:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak