Wersja archiwalna

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 27 marca 2017r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 9.00 w sali 101 Urzędu Miasta.

Porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.  Dostosowanie sieci szkół dla nowego ustroju szkolnego.
4.  Realizacja projektów unijnych.
5.  Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta.
6.  Sprawy bieżące, wolne wnioski.
7.  Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Anna Hossa-Owsińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Hossa-Owsińska
Czas wytworzenia: 2017-03-16 15:00:17
Czas publikacji: 2017-03-16 15:00:17
Data przeniesienia do archiwum: 2017-03-28