Petycje - 2017 rok 

 

 

Numer

Data wpływu

Przedmiot petycji

Petycja

Komórka wiodąca

Termin odpowiedzi

Data odpowiedzi

Odpowiedź

Przebieg postępowania

738701

28-03-2017 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia audiowizualnej rejestracji przebiegu sesji Rady Miasta Starogard Gdański oraz udostępnienie zapisu na stronie BIP bip.starogard.pl i/lub stronie internetowej Urzędu Miasta starogard.pl w formie transmisji online, jak również udostępnienia na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, na stronie bip.starogard.pl nagrań audio lub wideo oraz protokołów z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miasta

pobierz

ZP

do 28-06-2017 r.

26-06-2017 r. 

 Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Zlecenie opinii prawnej

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

742124

19-04-2017 r.

Petycja w sprawie przystąpienia Miasta Starogard Gdański do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea" - rodzinne miejsce zabaw - edycja 2017

pobierz

ZP

do 19-07-2017 r.

 30-06-2017 r.

 Treść odpowiedzi

Zlecenie opinii prawnej

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

754345  10-07-2017 r.  Petycja w sprawie utrzymania istniejących warunków nauki uczniów podczas lekcji informatyki poprzez zachowanie podziału na grupy maksymalnie piętnastoosobowe  pobierz

uzupełnienie petycji
 ZP  do 30.12.2017 r. ze względu na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Zlecenie opinii prawnej

zarządzono łączne rozpatrzenie petycji (petycja wielokrotna)

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia 30.09.2017 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

755290  13-07-2017 r.  Petycja w sprawie utrzymania istniejących warunków nauki uczniów podczas lekcji informatyki poprzez zachowanie podziału na grupy maksymalnie piętnastoosobowe  pobierz

uzupełnienie petycji
ZP   do 30.12.2017 r. ze względu na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)
   Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Zlecenie opinii prawnej

zarządzono łączne rozpatrzenie petycji (petycja wielokrotna)

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia 30.09.2017 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

751732 21-06-2017 r. Petycja w sprawie zachowania podziału uczniów na grupy w czasie zajęć komputerowych i informatyki w roku szkolnym 2017/2018 niezależnie od liczebności klas pobierz

uzupełnienie petycji
ZP  do 30.12.2017 r. ze względu na art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123)    Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji Zlecenie opinii prawnej

zarządzono łączne rozpatrzenie petycji (petycja wielokrotna)

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje w sprawie do dnia 30.09.2017 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

757867

02-08-2017 r.

Podmiot został wezwany do uzupełnienia petycji poprzez wskazanie przedmiotu petycji i uzupełnienia podpisu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.”

pobierz  ZP   -

3.10.2017 r. 

 zawiadomienie

Zlecenie opinii prawnej

Wezwanie podmiotu do uzupełnienia petycji w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia

Petycję pozostawiono bez rozpatrzenia

 

Liczba odwiedzin : 300
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Moritz-Prostko
Czas wytworzenia: 2017-08-23 11:46:09
Czas publikacji: 2018-04-19 08:35:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak