Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyniku naboru Pełnomocnik Prezydenta ds. Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański do zatrudnienia na stanowisko:

 PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DO SPRAW UTRZYMANIA DRÓG
I TERENÓW PUBLICZNYCH

 wybrany został:

 Pan Wojciech Szambowski
zam. Pelplin

 

U z a s a d n i e n i e  w y b o r u: 

Pan Wojciech Szambowski był jedynym kandydatem na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Utrzymania Dróg i Terenów Publicznych.

W toku postępowania rekrutacyjnego wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych do pracy na ww. stanowisku, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomoże kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

 

 Starogard Gdański, 23.10.2017 r.

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

 

Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Dudek
Czas wytworzenia: 2017-10-23 14:38:21
Czas publikacji: 2017-10-23 14:38:21
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-24