Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyniku naboru Podinspektor WPiED 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański do zatrudnienia na stanowisko:

 PODINSPEKTOR W WYDZIALE PODATKÓW I EWIDENCJI DOCHODÓW

 wybrana została:

Pani Paulina Partyka

zam. Starogard Gdański

 

U z a s a d n i e n i e  w y b o r u:

Pani Paulina Partyka uzyskała największą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procedurze naboru na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji opłat o charakterze niepodatkowym w Wydziale Podatków i Ewidencji Dochodów.

W toku postępowania rekrutacyjnego wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych do pracy na ww. stanowisku, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomoże kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków. 

Starogard Gdański, 30.11.2017 r.

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

 

Liczba odwiedzin : 168
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Dudek
Czas wytworzenia: 2017-11-30 11:06:11
Czas publikacji: 2017-11-30 11:06:11
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-01