Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyniku naboru Podinspektor RGOKiOŚ 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański do zatrudnienia na stanowisko:

 PODINSPEKTOR W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 wybrany został:

 Pan Maciej Dulski
zam. Borzechowo

 

U z a s a d n i e n i e  w y b o r u:

Pan Maciej Dulski uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich kandydatów uczestniczących w procedurze naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.

W toku postępowania rekrutacyjnego wykazał się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych do pracy na ww. stanowisku, a dotychczasowe doświadczenie zawodowe pomoże kandydatowi szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

 Starogard Gdański, 30.11.2017 r.

 

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

 

Liczba odwiedzin : 185
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Dudek
Czas wytworzenia: 2017-11-30 12:46:57
Czas publikacji: 2017-11-30 12:46:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-01