Wersja archiwalna

Nieruchomości Gminy Miejskiej Starogard Gdański 

 

 

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 12 grudnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 520/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Kochanki – działka nr 22/29 o pow. 13 368 m², obręb 7, KW 24794, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej – A.166.P2,U1.

Dnia 19 grudnia 2017 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 536/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lub w drodze zamiany nieruchomości, obejmujące dwie pozycje: 1) - 2) ul.Zagończyka – działki nr: 192 o pow. 1 222 m² i 193 o pow. 974 m², obręb 21, KW 49442, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2.MN.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 537/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące jedną pozycję: 1) ul.Tuwima – działka nr 179/156 o pow. 9 901 m², obręb 12, KW 31918, teren zabudowy usługowej, techniczno-produkcyjnej – C1.33.P2.

Ponadto tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 538/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje: 1) - 4) os.Nad Jarem – działki nr: 2/243 o pow. 1 183 m², 2/244 o pow. 1 728 m², 2/245 o pow. 949 m², 2/246 o pow. 961 m², obręb 19, KW 47397, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – D1.34.MN.2..

Również tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 539/12/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące cztery pozycje: 1) - 4) ul.Skośna – działki nr: 13/106 o pow. 1 681 m², 13/107 o pow. 1 339 m², 13/108 o pow. 1 312 m², 13/109 o pow. 1 049 m², obręb 32, KW 24991, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – E.109.MN.2..

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58)5306075 lub 5306076.

 

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak        

 

Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewandowska
Czas wytworzenia: 2017-12-20 07:29:40
Czas publikacji: 2017-12-20 07:29:40
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-10