Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyniku naboru Inspektor RKiZP 

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

 Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański do zatrudnienia na stanowisko:

 INSPEKTOR W REFERACIE KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wybrana została:

 Pani Justyna Gwizdała 

zam. Starogard Gdański

  

U z a s a d n i e n i e  w y b o r u:

Pani Justyna Gwizdała uzyskała największą liczbę punktów spośród dwóch kandydatów uczestniczących w procedurze naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Kontroli i Zamówień Publicznych.

Kandydatka spełniła niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, a w toku postępowania rekrutacyjnego wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wymaganych do pracy na ww. stanowisku.

 Starogard Gdański, 03.01.2018 r.

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

 

Liczba odwiedzin : 181
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Dudek
Czas wytworzenia: 2018-01-03 12:04:40
Czas publikacji: 2018-01-03 12:04:40
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-04