Wersja archiwalna

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych zaplanowanym na dzień 04.12.2018 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 101 Urzędu Miasta.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie wniosków stałych komisji do projektu budżetu na 2019 rok.
3. Wnioski Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych do projektu budżetu na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Brzezinska
Czas wytworzenia: 2018-11-26 11:09:03
Czas publikacji: 2018-11-26 11:09:04
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-05