Wersja archiwalna

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa zaplanowanym na dzień 18.12.2018 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miasta Starogard Gd. odbędzie się w dniu 18.12.2018 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Miasta – sala nr 101.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miasta.
4. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2019.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Liczba odwiedzin : 10
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Jan Strzelczyk
Czas wytworzenia: 2018-12-11 14:36:40
Czas publikacji: 2018-12-11 14:36:41
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-19