Wersja archiwalna

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych zaplanowanym na dzień 17.12.2018 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych Rady Miasta Starogard Gdański odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 101 Urzędu Miasta.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2019 rok.
4. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji: z dnia 26.11.2018r. oraz 04.12.2018r.
7. Zakończenie posiedzenia komisji.

 

Liczba odwiedzin : 12
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Daria Kaczocha
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Janaszek
Czas wytworzenia: 2018-12-11 14:55:07
Czas publikacji: 2018-12-11 14:55:07
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-18