Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat w sprawie obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków

2016-02-18 08:01:25
Komunikat – zmiana płatności podatków do 100 zł.

Zmiana płatności podatków do 100 zł

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku podatki; od nieruchomości, rolny i leśny do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Przykładowo, jeżeli w decyzji w sprawie podatku od nieruchomości znajduje się poniższy zapis:

 

podatek od nieruchomości w kwocie 65,00 zł płatny w ratach i terminach:

rata I: 65,00 zł

do 2016-03-15

 

oznacza to, że podatek został ustalony za cały rok podatkowy 2016 i płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj. do dnia 15 marca 2016 roku.

2016-02-05 08:29:50
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej od 10 marca 2010 do 9 marca 2011 roku

2010-03-02 09:49:12