Wersja archiwalna

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych i Rozwoju 

 

  

Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych i Rozwoju
Iwona Lewandowska
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000
e-mail: Iwona.Lewandowska@um.starogard.pl

Kompetencje:

1. odpowiada przed Prezydentem za:

- sprawy oświaty i wychowania,
- kulturę,
- sport, rekreację i turystykę,
- sprawy zdrowia,
- opiekę społeczną,
- sprawy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- sprawy osób niepełnosprawnych,
- sprawy obywatelskie,
- opracowanie i aktualizację strategii promocji Gminy,
- sprawy przedsiębiorczości,

2. w imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:

- miejskich publicznych przedszkoli,
- miejskich publicznych szkół podstawowych,
- miejskich publicznych gimnazjów,
- Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych(MZOPiPO),
- Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS),
- samorządowych jednostek kultury, dla których Gmina jest organizatorem,
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina jest organem założycielskim.

 


Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : Gmina Miejska Starogard Gdański
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Gronowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Systemu
Czas wytworzenia: 2004-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2004-12-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2014-08-26